wróć
Polski Związek Alpinizmu

Kodeks Cywilny

Opublikowano: 31-03-2009; 15:21 przez mteg | Modyfikacja: 21-03-2016; 8:50 przez mteg

Art. 385-3 W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, (itd).

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Partnerzy