wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego kończy ponad 6-letni okres, w którym Fundacja „Wspinka” oraz Mateusz Paradowski oskarżali Mariusza Biedrzyckiego

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego kończy ponad 6-letni okres, w którym Fundacja „Wspinka” oraz Mateusz Paradowski oskarżali Mariusza Biedrzyckiego

Opublikowano: 7-09-2019; 16:52 przez Marek Karnecki | Modyfikacja: 7-09-2019; 17:06 przez Marek Karnecki

Sąd Najwyższy w Warszawie uznał za oczywiście bezzasadną kasację Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu oraz Mateusza Paradowskiego wniesioną w sprawie karnej na niekorzyść Mariusza Biedrzyckiego.

Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Najwyższy w Warszawie, Izba Karna, postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku uznał za oczywiście bezzasadną kasację wniesioną przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu oraz Mateusza Paradowskiego. Przypominamy, że Fundacja „Wspinka” oraz Mateusz Paradowski wnieśli prywatny akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu, zarzucając mu, że pomówił Fundację „Wspinka” za pomocą Internetu o postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności statutowej, poprzez zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl. wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę polskich wspinaczy”, to jest o przestępstwo z art. 212 § 1 i § 2 Kodeksu karnego. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od czynu zarzuconego aktem oskarżenia i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru.

Fundacja „Wspinka” nie zgodziła się jednak z wyrokiem Sądu, wnosząc apelację. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, prawomocnie uniewinniając Mariusza Biedrzyckiego od zarzutu zniesławienia Fundacji „Wspinka” poprzez umieszczenie powyższego wpisu o działaniach Fundacji „Wspinka” na szkodę polskich wspinaczy. Sąd Okręgowy także zasądził na rzecz Mariusza Biedrzyckiego od Fundacji „Wspinka” i Mateusza Paradowskiego zwrot kosztów z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru (więcej informacji – link).

Fundacja „Wspinka” oraz Mateusz Paradowski nie zgodzili się także i z tym wyrokiem sądu. Mianowicie wnieśli kasację do Sądu Najwyższego w Warszawie domagając się uchylenia obu wyroków uniewinniających Mariusza Biedrzyckiego. Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutów Fundacji „Wspinka” oraz Mateusza Paradowskiego i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 września 2019 roku, uznał ich kasację za oczywiście bezzasadną oraz zasądził na rzecz Mariusza Biedrzyckiego koszty związane z udziałem obrońcy w postępowaniu kasacyjnym. Oczywista bezzasadność kasacji oznacza, że była ona nietrafna w sposób niebudzący żadnych wątpliwości (jej bezzasadność była widoczna na pierwszy rzut oka, niewątpliwa – tak pojęcie bezzasadności zdefiniował Sąd Najwyższy np. w postanowieniu z dn. 25 września 2015 r,. II KO 49/15).

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego kończy ponad 6-letni okres, w którym Fundacja „Wspinka” oraz Mateusz Paradowski oskarżali Mariusza Biedrzyckiego w postępowaniach sądowych w sprawach karnych o zniesławienie wpisem: „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę polskich wspinaczy”. Mariusz Biedrzycki został definitywnie uniewinniony, a Fundacja „Wspinka” i Mateusz Paradowski wyczerpali całą drogę sądową w polskiej procedurze karnej.

Polski Związek Alpinizmu przypomina, że powyższe słowa są także przedmiotem postępowania cywilnego. Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” w Nowym Sączu pozwała Mariusza Biedrzyckiego o ochronę dóbr osobistych, żądając przeprosin i zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 roku, oddalił powództwo i zasądził na rzecz Mariusza Biedrzyckiego koszty postępowania. Niemniej Fundacja „Wspinka” nie zgodziła się także i z tym wyrokiem, wnosząc apelację. Termin rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie nie został jeszcze wyznaczony (więcej informacji – link).).

Partnerzy