wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Opublikowano: 13-07-2018; 13:03 przez Janusz Ryszewski | Modyfikacja: 31-07-2018; 19:58 przez Janusz Ryszewski

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza do udziału w kursie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne i zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń oraz składania wykazów przejść w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2018 na adres: piotr.gorka@pza.org.pl oraz do wiadomości kswsiw@pza.org.pl

Prosimy o przesyłanie wyłącznie kompletnych zgłoszeń w jednym mailu obejmujących:

 • dane (imię, nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)
 • wykaz przejść według wzoru oraz uzupełniony wykaz przejść na stronie internetowej PZA
 • skany dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskie)
 • rekomendacja z Klubu Wysokogórskiego zrzeszonego w PZA

Zgłoszenia niekompletne i/lub przysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Ilość miejsc na kursie i na egzaminie jest ograniczona. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 • ukończone 21 lat
 • czynne uprawianie wspinaczki od min. 5 lat poparte wykazami z ostatnich 5 lat:
  – 15 wybranych/najlepszych dróg skałkowych ubezpieczonych o trudnościach min. VI.3
  – 15 wybranych/najlepszych dróg skałkowych na własnej asekuracji w różnych rodzajach skały (wapień, granit, piaskowiec)
    o trudnościach min.  VI.2 (granit) lub min. VI.1+ (wapień)
  – 20 wybranych/najlepszych dróg górskich* i wielowyciągowych** (w tym w obu kategoriach 3 drogi min. 3 wyciągi, min. 110 m długości, trudności min. VI+
     oraz 7 dróg powyżej 5 wyciągów, powyżej 150m długości, trudności min. VI+)

     *drogi górskie – drogi wielowyciągowe wymagające samodzielnego zakładania stanowisk oraz większości punktów asekuracyjnych
     **drogi wielowyciągowe – drogi wielowyciągowe wyposażone w stałe stanowiska oraz (większość) stałych punktów asekuracyjnych
         na poszczególnych wyciągach

 • wykształcenie min. średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 • niekaralność
 • nienaganna postawa moralno-etyczna
 • członkostwo w Klubie Wysokogórskim zrzeszonym w PZA + rekomendacja z tego Klubu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie praktycznym na kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora wspinaczki

EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego po weryfikacji przesłanych zgłoszeń. Egzamin będzie się składał z następujących części:

 • część praktyczna
  – pokaz sprawności wspinaczkowej oraz umiejętności z zakresu asekuracji na drodze nieubezpieczonej o trudnościach do VI.1+
     (Jura Krakowsko-Częstochowska) lub do VI.2 (Sokoliki, Rudawy Janowickie)
  – wspinaczka w zespole na drodze wielowyciągowej i zjazd ze stanowiskiem pośrednim
  – autoratownictwo
 • część teoretyczna – test

Egzamin wstępny odbędzie się 13.10.2018 na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub w Sokolikach/Rudawach Janowickich. Dokładna lokalizacja zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin egzaminu może zostać przesunięty (np. na następny dzień).

Egzamin rozpocznie się ok. godziny 9.00. Na potrzeby egzaminu należy zarezerwować sobie cały dzień.

KWALIFIKACJE PO KURSIE
Instruktor wspinaczki skalnej PZA posiada kompetencje do:

 • prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych,
 • kierowania kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej,
 • prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
 • pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IS oraz IWS na polecenie kierownika kursu,
 • wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub KSWSiW.

SCHEMAT ORGANIZACJI KURSU

Program kursu jest realizowany w trakcie 24 dni szkoleniowych obejmujących:

– zajęcia teoretyczne: wykłady, prezentacje, zajęcia na sztucznej ścianie, zajęcia w TOPR

– zajęcia praktyczne: zjazdy w najważniejszych rejonach skałkowych Polski: Sokoliki, Rudawy Janowickie, Jura Krakowsko-Częstochowska,
   Hejszowina.

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

KOSZTY

Egzamin: 400 zł

Kurs (możliwa płatność w 2 ratach): 4200 zł

TERMINARZ

 • Zgłoszenia, przesłanie kompletu dokumentów do 09.09.2018
 • Ogłoszenie listy dopuszczonych do egzaminu: do +/- 30.09.2018
 • Egzamin wstępny 13.10.2018
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie zjazdów (3-5 dni) zima-wiosna 2019
 • Ostateczny termin ukończenia staży12.2020.

KONTAKT

Pytania w sprawach związanych z kursem prosimy kierować na adres: piotr.gorka@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni