wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Szkolenia w sezonie letnim w COS „Betlejemka”

Szkolenia w sezonie letnim w COS „Betlejemka”

Opublikowano: 7-10-2008; 22:48 przez mteg

Zgodnie z sugestiami Zarządu PZA, Komisja Szkolenia w czasie posiedzenia,
które odbyło się 10 marca 2007 roku, podjęła decyzję w sprawie
zamieszczenia
na stronie PZA ogłoszenia o terminach organizacji kursów oraz instruktorów,
naborze instruktorów i kierowników szkolenia w COS „Betlejemka” na sezon
letni 2007.


Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej na adres Komisji
Szkolenia PZA. W celu zabezpieczenia kadry szkoleniowej w COS „Betlejemka”
zgłaszający
będą musieli poświadczyć swój udział w szkoleniu poprzez wpłacenie wadium.

Komisja Szkolenia podjęła decyzję, że w naborze instruktorskim
pierwszeństwo
będą mieli stażyści kursu instruktorskiego. Szczegółowe informacje zostaną
przedstawione w treści ogłoszenia.Uwagi, zgłoszenia chętnych i zapytania tylko emailem na adres:
szkolenie@pza.org.pl.Pełna treść protokołu z posiedzenia Komisji Szkolenia znajduje się
tutaj.

Partnerzy