Program kursu taternickiego

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAM I TERMINY na bieżący sezon.   Zasady uczestnictwa:  Kurs taternicki przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej. Ukończenie kursu oraz pozytywna rekomendacja instruktora PZA … Continue reading „Program kursu taternickiego”

Program kursu skałkowo-taternickiego

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia  rowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w ‚Kalendarium’ na bieżący sezon.     Zasady uczestnictwa: Celem kursu skałkowo-taternickiego jest kompleksowe szkolenie wspinaczkowe od podstaw do wspinaczek tatrzańskich w jednym cyklu. Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach … Continue reading „Program kursu skałkowo-taternickiego”

Program kursu wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAMY I TERMINY na bieżący sezon. Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również … Continue reading „Program kursu wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych”

Program podstawowego kursu wspinaczki w skałkach

[22.09.2005] Brak zdjęcia

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w ‚Kalendarium’ na bieżący sezon. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zasady uczestnictwa: Kurs podstawowy przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu … Continue reading „Program podstawowego kursu wspinaczki w skałkach”

Program zimowego kursu turystyki wysokogórskiej stopnia I

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAMY I TERMINY na bieżący sezon.    Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej stopnia I przygotowuje do samodzielnego poruszania się zimą w terenie górskim w terenie niewspinaczkowym oraz do turystyki alpejskiej. … Continue reading „Program zimowego kursu turystyki wysokogórskiej stopnia I”

Program zimowego kursu wspinaczkowego

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAM I TERMINY na bieżący sezon.   Zasady uczestnictwa: Zimowy kurs wspinaczkowy przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych. Do kursu mogą przystępować osoby … Continue reading „Program zimowego kursu wspinaczkowego”

Program kursu wspinaczki na sztucznej ścianie

[22.09.2005] Brak zdjęcia

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAMY I TERMINY na bieżący sezon. Zasady uczestnictwa: Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Sprzęt omawiany jest pod kątem optymalnych zakupów własnego … Continue reading „Program kursu wspinaczki na sztucznej ścianie”

Trenerzy wspinaczki sportowej

[28.02.2005] Brak zdjęcia

Polski Związek Alpinizmu wystąpi o nadanie uprawnień trenerskich instruktorom wspinaczki sportowej.

Nowy skład KWS PZA

[30.11.2004] Brak zdjęcia

W dniach 27–28 listopada w Podlesicach odbył się Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Alpinizmu. Do Zarządu PZA z ramienia Komisji Wspinaczki
Sportowej zostali wybrani Piotr Drobot i Marcin Bibro, zmianie uległ skład
osobowy KWS PZA.