Pierwsza edycja unifikacji Instruktorów Taternictwa Jaskiniowego

[11.05.2024]

W dniach 26-28 kwietnia odbyła się pierwsza edycja unifikacji Instruktorów Taternictwa Jaskiniowego. Za bazą unifikacji posłużyło Ranczo Pod Wysoką Turnią w Rzędkowicach. Tam też odbywały się wykłady teoretyczne i dyskusje dotyczące szkolenia w Taternictwie Jaskiniowym. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w skałach rzędkowickich i na Górze Birów. Głównymi tematami unifikacji były: metodyka nauczania kursantów w zakresie … Continue reading „Pierwsza edycja unifikacji Instruktorów Taternictwa Jaskiniowego”

Odebranie uprawnień instruktorskich

[13.04.2024] Brak zdjęcia

UCHWAŁA nr 2  Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu  z dnia 09.04.2024 r. w sprawie odebrania uprawnień Instruktora Alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu Jarosławowi Cabanowi (UKA). W związku z naruszeniem Regulaminu Licencjonowania Kadry Szkoleniowej PZA, Zarząd PZA podjął decyzję o odebraniu koledze Jarosławowi Cabanowi (UKA) uprawnień instruktora alpinizmu (IA PZA).  Przywrócenie uprawnień będzie możliwe w przypadku spełnienia przez … Continue reading „Odebranie uprawnień instruktorskich”

Nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu (INW) koledze Szymonowi Zachwiei

[13.03.2024] Brak zdjęcia

W głosowaniu, w odpowiedzi na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego, podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 12.03.2024 r. o nadaniu stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu (INW) koledze Szymonowi Zachwiei z KS Kandahar. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania:Za – 8 Przeciw – 0Wstrzymało się – 0 W głosowaniu brało udział 8 … Continue reading „Nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu (INW) koledze Szymonowi Zachwiei”

Ruszył kurs instruktorski narciarstwa wysokogórskiego

[8.02.2024]

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbył się egzamin na kurs instruktorski narciarstwa wysokogórskiego. Do egzaminu, na podstawie przesłanych wykazów działalności skialpinistycznej oraz wspinaczkowej (o wymogach można przeczytać tutaj) zakwalifikowało się 9 osób. Po odprawie, o godzinie 9.00 Kandydaci wystartowali do testu kondycyjnego na trasie Kuźnice – Kasprowy Wierch, z zadaniem zmieszczenia się w limicie … Continue reading „Ruszył kurs instruktorski narciarstwa wysokogórskiego”

Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Piotra Słupińskiego

[18.01.2024] Brak zdjęcia

W związku z naruszeniem Regulaminu Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu (poświadczenie nieprawdy o aktualności licencji organizatorowi kursu), w głosowaniu zarządzonym w trakcie zebrania Zarządu w formule online w dniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 12.12.2023 r. o odebraniu uprawnień instruktorskich Koledze Piotrowi Słupińskiemu na okres trzech miesięcy (od dnia 12.12.2023) oraz nałożeniu obowiązku uiszczenia … Continue reading „Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Piotra Słupińskiego”

Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Grzegorza Mroza

[18.01.2024] Brak zdjęcia

W głosowaniu zarządzonym w trakcie zebrania Zarządu w formule online podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 12.12.2023 r. o udzieleniu Koledze Grzegorzowi Mrozowi upomnienia za publikowanie na stronie i profilu Facebook Szkoły Wspinania GOUP treści, sugerujących naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu w zakresie prowadzenia szkoleń wykraczających poza obszar  kompetencji wynikających z posiadanego stopnia … Continue reading „Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Grzegorza Mroza”

Nadanie stopnia Instruktora Alpinizmu PZA_2023

[13.01.2024] Brak zdjęcia

W związku ze zmianami w Regulaminie Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu, w głosowaniu zarządzonym w trakcie zebrania Zarządu (w formule online) podjęto Uchwałę nr 3 z dnia 12.12.2023 r. o nadaniu stopnia Instruktora Alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu (IA) wszystkim Instruktorom Taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu (IT), którzy uzyskali stopień IT przed 2022 rokiem (zgodnie z listą). … Continue reading „Nadanie stopnia Instruktora Alpinizmu PZA_2023”

Przekroczenie przez instruktora PZA Arkadiusza Brzozę kompetencji instruktorskich wynikających z nadanego mu stopnia

[10.01.2024] Brak zdjęcia

W głosowaniu (zarządzonym  na skypekonferencji Zarządu w dniu 24.10.2023) podjęto Uchwałę nr 4  dotyczącą odebrania  uprawnień instruktorskich Koledze  Arkadiuszowi Brzozie na okres 3 miesięcy (licząc od dnia 25.10.2023) z możliwością zamiany na prace społeczne w wymiarze 160 godz. Odebranie uprawnień wynika z przekroczenia zakresu kompetencji Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA poprzez reklamowanie i prowadzenie szkoleń, będących … Continue reading „Przekroczenie przez instruktora PZA Arkadiusza Brzozę kompetencji instruktorskich wynikających z nadanego mu stopnia”