Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA

[24.03.2023]

Informujemy, że jesienią tego roku (październik) odbędzie się egzamin na kurs Instruktora wspinaczki skalnej PZA. Sam kurs odbędzie się w okresie: listopad 2023 – lipiec 2024 roku. W programie kursu przewidujemy 24 dni zajęć rozłożonych na 6 zjazdów w blokach 3-5 dniowych. Zjazdy szkoleniowe będą się odbywać w Rudawach Janowickich/Sokolikach oraz na Jurze Północnej i … Continue reading „Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA”

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2023

[8.02.2023]

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego. Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią na Jurze Krakowsko –Częstochowskiej. Termin kwalifikacji zostanie podany w późniejszym czasie.Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać do dnia 10.09.2023 mailem na adres:robertmatuszczak1@gmail.com W zgłoszeniu proszę podać:1. Imię nazwisko kandydata2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na … Continue reading „Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2023”

Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA koledze Łukaszowi Sroka

[3.01.2023] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nadanie  stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA koledze Łukaszowi Sroka. Zgodnie z pozyskanymi ze strony Pawła Grendy informacjami Łukasz Sroka brał udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach w trakcie kursu oraz otrzymał pozytywną ocenę z odbytego stażu wystawioną przez Marcina Zembala. W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 20/12/2022) brało udział 9 … Continue reading „Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA koledze Łukaszowi Sroka”

Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA kol. Monice Młodeckiej

[3.01.2023] Brak zdjęcia

Zarząd głosował  w sprawie nadania stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA koleżance Monice Młodeckiej. Zgodnie z pozyskanymi ze strony Pawła Grendy informacjami Monika brała udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach w trakcie kursu oraz otrzymała pozytywną ocenę z odbytego stażu wystawioną przez Rafała Mockałło. W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 20/12/2022) brało udział 9 spośród 10 … Continue reading „Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA kol. Monice Młodeckiej”

Ogłoszenie o naborze na kurs instruktorski NW 2023

[29.12.2022]

Harmonogram Do 12 stycznia 2023 r. składanie podań 16 stycznia – ogłoszenie osób zakwalifikowanych na egzamin. Maksymalna liczba osób na egzaminie: 15. O przyjęciu na egzamin decydują najlepsze i najbardziej aktualne wykazy narciarskie/wspinaczkowe. 19 stycznia – egzamin praktyczny. Do kursu dopuszczonych zostanie maksymalnie 8 osób, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu praktycznego. 18-21 luty – … Continue reading „Ogłoszenie o naborze na kurs instruktorski NW 2023”

Nadania stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA kol. Bartoszowi Kłopockiemu

[28.12.2022] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA: Bartosz Kłopocki Kurs 2020-2022 prowadzony przez Bogusława Kowalskiego. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji Zarządu w dniu 25/10/2022) brało udział 9 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 9 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

Unifikacja instruktorów narciarstwa wysokogórskiego – jesień 2022

[23.12.2022]

W dniach 11-12 grudnia odbyła się unifikacja Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego PZA, prowadzona w zakresie obejmującym techniki linowe w skialpinizmie oraz warsztaty z metodyki nauczania techniki jazdy. Pierwszy blok, realizowany na Hali Gąsienicowej, prowadził Adam Pieprzycki (Instruktor Alpinizmu PZA, Przewodnik Wysokogórski IVBV/UIAGM). Omówione zostały elementy programu kursu narciarstwa wysokogórskiego, w tym nowości z zakresu ratownictwa lodowcowego, … Continue reading „Unifikacja instruktorów narciarstwa wysokogórskiego – jesień 2022”

Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA

[2.12.2022] Brak zdjęcia

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania: Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Nienaganna postawa moralno-etyczna. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania kanioningu (zwłaszcza ostatnie 5 lat).  Uczestnictwo w co najmniej 120 akcjach kanioningowych z czego w 2 po zmroku oraz w dwóch wyprawach kanioningowych o charakterze eksploracyjnym.Większość przeprowadzonych akcji … Continue reading „Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA”

Informacja o kursie Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego w sezonie 2023

[2.09.2022]

W związku z dużym zainteresowaniem kursem instruktorskim w ostatniej edycji, Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA postanowiła o uruchomieniu kolejnego kursu już w najbliższym sezonie zimowym. Egzaminy wstępne odbędą się w styczniu 2023 r., zajęcia kursowe w okresie luty – kwiecień 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi wymogami dla kandydatów na instruktorów oraz programem kursu. … Continue reading „Informacja o kursie Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego w sezonie 2023”

Nadanie stopnia instruktora taternictwa kol. Arkadiuszowi Tabiszowi

[8.07.2022] Brak zdjęcia

Na wniosek KSWSiW Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia instruktora taternictwa kol. Arkadiuszowi Tabiszowi. Spełnił wszystkie wymagania formalne. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji Zarządu w dniu 21/12/2021) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0