Unifikacja instruktorów narciarstwa wysokogórskiego – jesień 2022

[23.12.2022]

W dniach 11-12 grudnia odbyła się unifikacja Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego PZA, prowadzona w zakresie obejmującym techniki linowe w skialpinizmie oraz warsztaty z metodyki nauczania techniki jazdy. Pierwszy blok, realizowany na Hali Gąsienicowej, prowadził Adam Pieprzycki (Instruktor Alpinizmu PZA, Przewodnik Wysokogórski IVBV/UIAGM). Omówione zostały elementy programu kursu narciarstwa wysokogórskiego, w tym nowości z zakresu ratownictwa lodowcowego, … Continue reading „Unifikacja instruktorów narciarstwa wysokogórskiego – jesień 2022”

Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA

[2.12.2022] Brak zdjęcia

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania: Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Nienaganna postawa moralno-etyczna. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania kanioningu (zwłaszcza ostatnie 5 lat).  Uczestnictwo w co najmniej 120 akcjach kanioningowych z czego w 2 po zmroku oraz w dwóch wyprawach kanioningowych o charakterze eksploracyjnym.Większość przeprowadzonych akcji … Continue reading „Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA”

Informacja o kursie Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego w sezonie 2023

[2.09.2022]

W związku z dużym zainteresowaniem kursem instruktorskim w ostatniej edycji, Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA postanowiła o uruchomieniu kolejnego kursu już w najbliższym sezonie zimowym. Egzaminy wstępne odbędą się w styczniu 2023 r., zajęcia kursowe w okresie luty – kwiecień 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi wymogami dla kandydatów na instruktorów oraz programem kursu. … Continue reading „Informacja o kursie Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego w sezonie 2023”

Nadanie stopnia instruktora taternictwa kol. Arkadiuszowi Tabiszowi

[8.07.2022] Brak zdjęcia

Na wniosek KSWSiW Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia instruktora taternictwa kol. Arkadiuszowi Tabiszowi. Spełnił wszystkie wymagania formalne. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji Zarządu w dniu 21/12/2021) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 8 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2022

[19.05.2022]

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwajaskiniowego. Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią na Jurze Krakowsko –Częstochowskiej. Termin kwalifikacji zostanie podany w późniejszym czasie.Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać do dnia 2.09.2022 mailem na adres:robertmatuszczak1@gmail.com W zgłoszeniu proszę podać:1. Imię nazwisko kandydata2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na … Continue reading „Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2022”

Rekrutacja kadry instruktorskiej – Betlejemka / LATO 2022

[27.03.2022]

Od 25 marca w witrynie Betlejemki jest dostępne  kalendarium i cennik kursów taternickich oraz kursów turystycznych, organizowanych przez COS‑PZA w sezonie letnim 2022:  >> ZOBACZ WIĘCEJ  Betlejemka zaprasza!  Zapisy trwają.  Uwaga:  Instruktorzy zainteresowani pracą w Betlejemce na kursach letnich są proszeni o kontakt z Koordynatorem Szkoleń COS‑PZA wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy: http://betlejemka.org.pl/zgloszenie-instruktorskie-lato/. Informacje dot. zasad współpracy są podane przez Zarząd PZA w odrębnym komunikacie. Zapisy instruktorskie … Continue reading „Rekrutacja kadry instruktorskiej – Betlejemka / LATO 2022”

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA zaprasza na kurs na stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.

[15.03.2022]

Harmonogram Do 21 marca 2022r. składanie podań 25 marca – ogłoszenie osób zakwalifikowanych na egzamin. Maksymalna liczba osób na egzaminie: 15. O przyjęciu na egzamin decydują najlepsze i najbardziej aktualne wykazy narciarskie/wspinaczkowe. Termin egzaminu praktycznego zostanie podany osobom zakwalifikowanym. Do kursu dopuszczonych zostanie maksymalnie 8 osób, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu praktycznego. 11-15 kwietnia … Continue reading „Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA zaprasza na kurs na stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.”

Kurs na Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu 2022/2023

[11.03.2022] Brak zdjęcia

Zapraszamy serdecznie do udziału w kursie instruktorskim podwyższającym Wasze kwalifikacje do stopnia Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu PZA. Obecna edycja będzie podzielona na część letnią i zimową. Po części letniej uzyskacie stopień Instruktora Taternictwa, w którego zakresie kompetencji będzie wyłącznie działalność w górach w letnich warunkach i nielodowcowych. Po części zimowej uzyskacie stopień instruktora alpinizmu … Continue reading „Kurs na Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu 2022/2023”

Zawieszenie/odebranie uprawnień instruktora Tadeuszowi Kuchno

[8.02.2022] Brak zdjęcia

Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Zarząd głosował w sprawie zawieszenia/odebrana uprawnień instruktorskich kol. Tadeusza Kuchno na czas nieokreślony. Odwieszenie uprawnień/odebranie może nastąpić po spełnieniu warunków określonych przez KSWSiW (m.in. odbycie stażu u wskazanego instruktora). W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 6/07/2021) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik … Continue reading „Zawieszenie/odebranie uprawnień instruktora Tadeuszowi Kuchno”