Wysokość składek instruktorskich na 2020r.

[7.02.2020] Brak zdjęcia

Zarząd dyskutował w sprawie wysokości składek instruktorskich. Składki instruktorskie nie były indeksowane od kilku lat. Zarząd zaproponował następujące rozwiązanie:Od 1 lutego 2020 r. ulega zmiana wysokości składki instruktorskiej. a) 125 zł dla instruktorów szkolących wyłącznie w klubach PZA. b) 250 zł dla pozostałych instruktorów. Instruktorzy szkolący nieodpłatnie pozostają zwolnieni ze składki.Składkę w dotychczasowej wysokości można … Continue reading „Wysokość składek instruktorskich na 2020r.”

Licencje dla Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego 2020

[21.01.2020]

W styczniu 2020 r. nastąpiły zmiany w zakresie wysokości opłaty licencyjnej. Decyzją Zarządu PZA, pełna opłata licencyjna (bazowa) dla wszystkich instruktorów PZA na 2020 rok wynosi 250 zł. Instruktorów, którzy opłaty wniosą do 31 stycznia 2020 roku, obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty tj. 200 zł. Opłatę wnosimy na konto PZA: 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 Tytuł … Continue reading „Licencje dla Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego 2020”

Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA

[20.01.2020] Brak zdjęcia

Zarząd głosował nad nadaniem stopni Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym osobom (kandydaci spełnili wymogi formalne): Bartosz Nowik Agata Kieraś Marek Szawdyn Szymon Jeżak Tomasz Ferber Paweł Czyż Krystian Macieja Tomasz Wojciechowski Klaudia Kandzia Dorota Kościańczuk Marta Gromadzka Mateusz Nawratek Michał Kot W głosowaniu (zarządzonym na grupie Zarządu w dniu 14/o1/2020) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do … Continue reading „Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA”

Nowelizacja Regulaminu Wynagrodzeń w zakresie wysokości stawek instruktorskich

[5.12.2019] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nowelizacji Regulaminu Wynagrodzeń w zakresie wysokości stawek instruktorskich. Dotychczasowe brzmienie: 2.Ustala się maksymalne stawki wynagrodzeń za dzień pracy na ww. imprezach: a/ 500 zł brutto – za zajęcia w skałkach oraz za zajęcia kameralne typu szkolenia, wykłady, warsztaty oraz prace przy organizacji zawodów i podczas akcji szkoleniowych,b/ 600 zł brutto – … Continue reading „Nowelizacja Regulaminu Wynagrodzeń w zakresie wysokości stawek instruktorskich”

PZA zaprasza na kursy: IS oraz unifikacyjny dla Instruktorów Sportu

[26.09.2019]

Polski Związek Alpinizmu zaprasza na kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA oraz kurs unifikacyjny dla Instruktorów Sportu o specjalności Wspinaczka Sportowa, po którym instruktorzy sportu będą mogli legitymować się uprawnieniami Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA. Kurs Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne: mieć ukończone 18 lat posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie wspinaczkowe udokumentowane: … Continue reading „PZA zaprasza na kursy: IS oraz unifikacyjny dla Instruktorów Sportu”

Nadanie tytułów instruktora taternictwa jaskiniowego PZA

[3.08.2019] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nadania tytułów instruktora taternictwa jaskiniowego PZA dla: Arkadiusz Świeczkowski Michał Zmarz Tomasz Piprek Sławomir Heteniak Ireneusz Królewicz W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 04/o6/2019) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 10Przeciw – 0Wstrzymało się – 0

Zatwierdzenie stawek licencji instruktorskich PZA

[22.12.2018] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia stawek licencji instruktorskich PZA. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 19/12/2017) brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 8Przeciw – 0Wstrzymało się – 0

Głosowanie w sprawie nadania uprawnień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego

[21.12.2018] Brak zdjęcia

Na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Zarząd głosował w sprawie nadania uprawnień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego, którzy ukończyli tegoroczny kursu: Jędrzej Myśliński Stanisław Bobak Adrian Koźbiał Michał Semow Łukasz Bandrowski Łukasz Duda. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 08/05/2018) brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 8Przeciw – 0Wstrzymało się – 0

Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej kol. Przemysławowi Klentakowi

[21.12.2018] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej kol. Przemysławowi Klentakowi. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 11/09/2018) brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 8Przeciw – 0Wstrzymało się – 0