Nowi instruktorzy IWS cd..

[19.09.2017]

 na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, decyzją  Zarządu PZA w dniu 22 sierpnia 2017 roku stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA otrzymał: Marcin Księżak a w dniu  12 września 2017 roku stopnie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA otrzymali: Michał Górecki Michał Górzyński Jakub Kokowski Kacper Tekieli

Kurs doszkalający na Instruktora IWS PZA

[15.09.2017] Brak zdjęcia

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza instruktorów wspinaczki sportowej posiadających doświadczenie we wspinaczce na własnej asekuracji i w górach  do udziału w kursie doszkalającym na stopień instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 21 – 22 października 2017 roku (jeden dzień + rezerwa) na terenie Gór Sokolich (awaryjnie na terenie Jury). Osoby … Continue reading „Kurs doszkalający na Instruktora IWS PZA”

Nowi Instruktorzy PZA

[14.08.2017]

W dniu 13 czerwca 2017 roku na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, decyzją  Zarządu PZA stopień Instruktora Alpinizmu PZA otrzymał: Janusz Ryszewski stopnie Instruktora Wspinaczki Skalnej otrzymali: Małgorzata Grabska Krzysztof Korn Paweł Kowalski Piotr Sienkiewicz Arkadiusz Brzoza Paweł Orawiec Paweł Ramatowski

Nadanie uprawnień instruktora PZA kol. A. Dobrzańskiemu

[4.07.2017] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie nadania uprawnień instruktora PZA kol. A. Dobrzańskiemu. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 18/04/2017) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania: Za – 7Przeciw – 0Wstrzymało się – 2

Przyjęcia na kurs instruktorski kol. Krzysztofa Korna oraz Piotra Sułowskiego

[4.07.2017] Brak zdjęcia

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia na kurs instruktorski kol. Krzysztofa Korna oraz Piotra Sułowskiego. W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 23/05/2017) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wynik głosowania:Za – 7Przeciw – 0Wstrzymało się – 0  

Unifikacja wspinaczkowa instruktorów taternictwa jaskiniowego

[5.06.2017]

W dniach 01-02.07. 2017 roku odbedzie się unifikacja wspinaczkowa instruktorów taternictwa jaskiniowego KTJ zrzeszonych w klubach PZA  Ilość miejsc: 14 osób Miejsce unifikacji Jura Krakowsko-Częstochowska Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres robertmatuszczak1@gmail.com  do dnia 22.06.2017             W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko telefon kontaktowy nr legitymacji instruktorskiej nazwa klubu macierzystego data ostatniej unifikacji instruktorskiej taternictwa … Continue reading „Unifikacja wspinaczkowa instruktorów taternictwa jaskiniowego”

Doszkalanie instruktorów sportu na stopień instruktora wspinaczki skalnej

[23.05.2017]

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej planuje jesienią 2017 roku przeprowadzić kurs doszkalający dla Instruktorów Sportu PZA na stopień instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Osoby zainteresowane udziałem i spełniające podane niżej kryteria: ukończone 21 lat czynne uprawianie wspinaczki skalnej od min.5 lat poparte wykazami:           – 15 wybranych/najlepszych dróg skałkowych ubezpieczonych o trudnościach min. VI.3          – … Continue reading „Doszkalanie instruktorów sportu na stopień instruktora wspinaczki skalnej”

Kurs Instruktora Taternictwa 2017

[24.04.2017] Brak zdjęcia

W bieżącym roku planujemy rozpoczęcie KURSU INSTRUKTORA TATERNICTWA PZA. Zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria przyjmowane będą do końca maja 2017 na adres kswsiw@pza.org.pl z dopiskiem „KURS IT PZA” KRYTERIA KWALIFIKACYJNE ukończone 21 lat Stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA Dwuletni staż pracy szkoleniowej od chwili uzyskania stopnia   IWS PZA, w tym przeprowadzonych co najmniej 6 pełnych … Continue reading „Kurs Instruktora Taternictwa 2017”