wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.02.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.02.2020

Opublikowano: 24-02-2020; 14:23 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Kurowska, Piotr Bunsch, Jarek Gawrysiak, Agnieszka Szrek-Burczyk, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Nadanie stopnia Instruktora Alpinizmu PZA Mariuszowi Majchrowiczowi.

Na wniosek KSWSiW Zarząd głosował nad nadaniem stopnia Instruktora Alpinizmu PZA kol. Mariuszowi Majchrowiczowi.

Kandydat spełnił warunki formalne. M.Kraszewski (nie mogący uczestniczyć w skypekonferencji) oddał głos „za” zgłaszając temat na listę.

Wyniki głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Nadanie stopni Instruktora Taternictwa PZA Joannie Klimas i Damianowi Granowskiemu.

Na wniosek KSWSiW Zarząd głosował nad nadaniem stopnia Instruktora Taternictwa PZA Joannie Klimas i Damianowi Granowskiemu.

Kandydaci spełnił warunki formalne. M.Kraszewski (nie mogący uczestniczyć w skypekonferencji) oddał głos „za” zgłaszając temat na listę.

Wyniki głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Podział środków do umowy nieolimpijskiej.

W oparciu o dane poszczególnych komisji PZA zostało przygotowane prowizorium podziału środków z umowy nieolimpijskiej.

M.Jodłowski zaproponował, że decyzja o podziale środków z umowy nieolimpijskiej powinna być podjęta w drodze uchwały Zarządu. W takiej uchwale powinny być określone ogólne kwoty przeznaczone na poszczególne komisje/dyscypliny, bez rozpisywania (tj. z podziałem na zgrupowania krajowe/zagraniczne itp.). Tym zajmie się Biuro PZA realizując uchwałę Zarządu. Zebrani nie wnieśli zastrzeżeń do takiej propozycji.

 1. Piknik Olimpijski – propozycja udziału PZA.

Zarząd głosował w sprawie udziału PZA podczas Pikniku Olimpijskiego.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Wniosek o przyjęcia do PZA – AZS OŚ Poznań.

Brak kompletnej dokumentacji. Do czasu spełnienia wymogów formalnych głosowanie przesunięte na późniejszy termin.

 1. Zatwierdzenie zasad kwalifikacji na ME w Moskwie.

22 stycznia 2020 odbyło się zebranie zespołu ds. szkolenia, na którym wypracowana została propozycja kryteriów powołań na ME 2020 w Moskwie. Kryteria zostały wysłane jeszcze do trenerów zawodników, którzy mają potencjalne szanse na uzyskanie powołania.

KWS zaproponował, że powołania na ME w Moskwie mogą otrzymać zawodnicy, którzy:

 • Wystartują w zawodach i będą klasyfikowani w wynikach trójboju: prowadzenie – zawody Pucharu Polski SiM w Tarnowskich Górach (23.02.2020), na czas – zawody Pucharu Polski SiM w Tarnowie (28.02.2020) oraz bouldering – zawody Pucharu Polski SiM w Krakowie (29.02-01.03.2020),

 • W konkurencji wspinaczki na czas, podczas zawodów Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w Tarnowie (28.02.2020) uzyskają w rundzie eliminacyjnej lub finałowej czas: 8,10 s. dla kobiet, 6,10 s. dla mężczyzn,

 • W konkurencji wspinaczki prowadzenie, podczas zawodów Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w Tarnowskich Górach (23.02.2020) osiągną w finale wynik TOP na drodze o trudności 8a dla kobiet, 8b dla mężczyzn.

Z konieczności spełnienia kryteriów zwolniona jest Aleksandra Mirosław, zawodniczka zakwalifikowana na IO w Tokio 2020.

Przy czym ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na ME podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek i po zasięgnięciu opinii Sztabu Szkoleniowego KWS. Skład musi uzyskać akceptację Zespołu Metodycznego.

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia następujących kryteriów powołań na ME 2020 w Moskwie:

KWS zaproponował, że powołania na ME w Moskwie mogą otrzymać zawodnicy, którzy:

 • Wystartują w zawodach i będą klasyfikowani w wynikach trójboju: prowadzenie – zawody Pucharu Polski SiM w Tarnowskich Górach (23.02.2020), na czas – zawody Pucharu Polski SiM w Tarnowie (28.02.2020) oraz bouldering – zawody Pucharu Polski SiM w Krakowie (29.02-01.03.2020),

 • W konkurencji wspinaczki na czas, podczas zawodów Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w Tarnowie (28.02.2020) uzyskają w rundzie eliminacyjnej lub finałowej czas: 8,10 s. dla kobiet, 6,10 s. dla mężczyzn,

 • W konkurencji wspinaczki prowadzenie, podczas zawodów Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w Tarnowskich Górach (23.02.2020) osiągną w finale wynik TOP na drodze o trudności 8a dla kobiet, 8b dla mężczyzn.

Z konieczności spełnienia kryteriów zwolniona jest Aleksandra Mirosław, zawodniczka zakwalifikowana na IO w Tokio 2020.

Przy czym ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na ME podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek i po zasięgnięciu opinii Sztabu Szkoleniowego KWS. Skład musi uzyskać akceptację Zespołu Metodycznego.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zatwierdzenie składu KN we wspinaczce sportowej.

KWS przedstawił proponowany skład Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej (62 osoby). Wszyscy zawodnicy spełnili kryteria powołań określone w regulaminach PZA.


Podział na poszczególne grupy jest
tu.

Regulaminy powołań są tu.

Na wniosek KWS Zarząd głosował nad zatwierdzeniem składu Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej zgodnie z listą (62 zawodników).

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Praca Rafała Kanowskiego na rzecz KWS.

Krótko omówione ew. zasady gratyfikacji pracy R.Kanowskiego na rzecz KWS (publikacja wyników zawodów, obsługa licencji zawodniczych, obsługą strony SSM itd.).

 1. Wniosek Marcina Wszołka i Artura Polańskiego o dofinansowanie udziału w unifikacji IFSC.

Marcin Wszołek i Artur Polański zwrócili się do Zarządu PZA z prośbą o pokrycie kosztów udziału w obowiązkowej unifikacji osób oficjalnych IFSC (sędziów i routesetterów). Całkowity koszt ok. 2 500 zł.

Piotr Bunsch poinformuje wnioskodawców, że jest akceptacja wydatków. Warunkiem dofinansowania będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów księgowych w celu rozliczenia (i kontakt w tej sprawie z Biurem PZA).

 1. Nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego Jakubowi Poburce.

Na wniosek KNW Zarząd głosował w sprawie nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA kol. Jakubowi Poburce.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zmiany w KNW – dokooptowanie do składu komisji Jakuba Kafarowskiego.

Na wniosek KNW Zarząd głosował w sprawie dokooptowanie do składu KNW kol. Jakuba Kafarowskiego.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zatwierdzenie wytycznych realizacji zadań.

Biuro Zarządu wraz z księgowością przygotowało wytyczne realizacji zadań finansowanych z dotacji. Celem dokumentu jest ograniczenie minimum błędów w rozliczaniu zadań. Z uwagi na to, że dokument został przekazany do wiadomości członków Zarządu 3 lutego 2020 ustalono, że ew. uwagi do w/w dokumentu należy zgłaszać na grupie Zarządu do 11.02. Dopiero po ew. uwagach dokument zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Zarząd.

Partnerzy