wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Sportowej - Informacje > Przepisy i dokumenty – wspinaczka sportowa

Przepisy i dokumenty – wspinaczka sportowa

Opublikowano: 13-03-2016; 22:03 przez mteg | Modyfikacja: 6-05-2024; 14:33 przez Jolanta Głowacka

Akty prawne

Dokument: Plik do pobrania
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 www
Rozporządzenie MSiT w sprawie stypendiów sportowych z dnia 17 maja 2022 www
Rozporządzenie MSiT zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych z dnia 5 grudnia 2023 www

Przepisy PZA

Dokument: Plik do pobrania
Program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 (wersja 2023) pdf
Program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 pdf 
Program szkolenia wspinaczka sportowa dla szkół mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i ich oddziałów pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2018) pdf 
System Sportu Młodzieżowego – Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej (2023) pdf 
Regulamin zmian barw klubowych – zatwierdzony 17.01.2023 pdf 
Regulamin Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA v1.0 pdf

Przepisy międzynarodowe (IFSC/IFSC Europe)

Dokument: Plik do pobrania
IFSC Rules  www
IFSC Europe Rules www

Druki dla sędziów i osób oficjalnych PZA, osób z obsługi technicznej, wzory protokołów

Dokument: Plik do pobrania
Delegacja sędziowska – 2022 rok doc
Rozliczenie finansowe akcji krajowej 2021 xls
Karta drogowa 2024 xls
Karta drogowa – 1 osoba powołana na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 2 osoby powołane na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 3 osoby powołane na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 4 i więcej osób powołanych na akcję 2023 doc
Zgoda sędziego / obsługi technicznej / osoby współpracującej PZA na przetwarzanie danych osobowych – druk 2021 doc
Karta sędziego problemu (bouldering) pdf
Karta startowa zawodnika (bouldering) pdf
Protokół upomnienia pdf
Protokół upomnienia doc
Oświadczenie zawodnika pdf
Protokół wyników – czas doc
Protokół wyników – bouldering doc
Protokół wyników – prowadzenie doc
Sprawozdanie Sędziego Głównego doc
Sprawozdanie Delegata PZA doc

Dokumenty i regulaminy dotyczące kadry narodowej i zawodników

Dokument: Plik do pobrania
Regulamin kwalifikacji i powoływania kadry narodowej PZA we wspinaczce sportowej (2022-2023) pdf 
Kryteria i zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski na ME oraz PŚ/PE (2022) pdf
Kryteria i zasady kwalifikacji do młodzieżowej reprezentacji Polski na MŚJ/MEJ/PŚ/PE/PEJ (2022) pdf
Porozumienie z członkiem kadry narodowej PZA (2022) doc 
Zgoda członka kadry narodowej na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (2022)  doc
Normy na klasy sportowe we wspinaczce sportowej (2022) pdf
Regulamin licencji zawodników PZA pdf 
Komunikat KWS ws. startu obcokrajowców pdf 
Materiały archiwalne: doc 
Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZA – kadra olimpijska (2018-2021) pdf
Regulamin powoływania Młodzieżowej Kadry Narodowej PZA – kadra młodzieżowa (2018-2021) pdf 
Regulamin powoływania Kadry Narodowej PZA – kadra nieolimpijska (2018-2021)  pdf 
Regulamin powoływania kadry narodowej PZA (do 2018) pdf
Kryteria powołań Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Seniorów (2019)  pdf
Regulamin powoływania Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej (2018) pdf 
Krajowe kryteria kwalifikacji do reprezentacji ME / MŚ (2017) pdf

Wnioski i licencje

Dokument: Plik do pobrania
Zgoda rodzica dla małoletniego pdf
Wniosek – licencja kompozytora dróg doc
Wniosek – licencja sędziego doc
Wniosek o przyznanie klasy sportowej doc
Wniosek o przyznanie licencji klubu doc

Formularze dla organizatorów zawodów i akcji szkoleniowych PZA

Dokument: Plik do pobrania
Wzór informacji o zawodach doc

Wzory rozliczeń i sprawozdań

Dokument: Plik do pobrania
Rozliczenie diet – akcja krajowa 2022  
Rozliczenie diet – akcja zagraniczna 2022  
Rozliczenie ryczałtów za przejazdy miejscowe zagraniczne xls
Program/Sprawozdanie z akcji 2023 doc
Zestawienie kosztów akcji 2021 xls
Lista uczestników akcji 2023 xls
Karta drogowa – 1 osoba powołana na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 2 osoby powołane na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 3 osoby powołane na akcję 2023 doc
Karta drogowa – 4 i więcej osób powołanych na akcję 2023 doc

Druki dla trenerów

Dokument: Plik do pobrania
Roboczy protokół wyników – czasówki (konsultacje kadry narodowej)  doc

Program „W górę”

Dokument: Plik do pobrania
Formularz do programu „W górę” – zawody dla dzieci (2022) xlsx
Formularz do programu „W górę” – zajęcia dla dzieci (2022) xlsx
Deklaracja przystąpienia do programu doc
Dziennik treningowy doc
Lista obecności doc
Oświadczenie zleceniobiorcy pdf
Raport ewaluacyjny doc
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania doc
Karta drogowa doc
Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki jpg

Materiały archiwalne

Dokument: Plik do pobrania
IFSC Rules 2021 v1.7.6 (2021) pdf
IFSC Youth World Championships Boulder Rules 2021 v1.0 (2021) pdf
European Rules 2020 (2020-2021)
Zmiany w przepisach wspinaczki sportowej (2018) – zestawienie zmian w stosunku do przepisów 2017 pdf
System Sportu Młodzieżowego – Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej (2022) pdf
Regulamin określający zasady pracy Komisji Wspinaczki Sportowej (2018) – uchylony 21.12.2021 pdf
Regulamin Kolegium Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA pdf
Regulamin szkolenia i nominacji na zawody sędziów wspinaczki sportowej PZA pdf
Aneks do Przepisów wspinaczki sportowej – czas pdf
Aneks do Przepisów wspinaczki sportowej – prowadzenie – 2012 pdf
Punktowanie chwytów w prowadzeniu – przewodnik – 2012 pdf
Program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 – wersja 2021 pdf 
Program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 pdf
Aneks nr 1/2017 przepisów wspinaczki sportowej pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2017) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2017) – zmiany zaznaczone na czerwono pdf
Regulamin określający zasady pracy Komisji Wspinaczki Sportowej (2016) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2016) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2015) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2014) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2013) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2012) pdf
Przepisy wspinaczki sportowej (2010) pdf
Partnerzy