wróć
Polski Związek Alpinizmu

Klasy sportowe

Opublikowano: 9-03-2016; 22:55 przez mteg | Modyfikacja: 12-01-2022; 15:29 przez Wspinaczka Sportowa

Zarząd PZA na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku zatwierdził normy na klasy sportowe w dyscyplinie wspinaczka sportowa.

Ustalone zostały następujące klasy sportowe:

 1. mistrzowska międzynarodowa (MM),
 2. mistrzowska (M),
 3. pierwsza (I),
 4. druga (II),
 5. trzecia (III).

Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do końca następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem klasy mistrzowskiej międzynarodowej (MM) zdobytej na Mistrzostwach Świata albo Mistrzostwach Europy, która zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania.

Klasy sportowe przyznaje się na wniosek zawodnika. Wniosek powinien zostać przesłany do Biura PZA na adres: biuro@pza.org.pl oraz zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko zawodnika,
 • datę urodzenia,
 • przynależność klubową,
 • datę, miejsce i nazwę zawodów,
 • konkurencję,
 • zajęte miejsce.

Podstawą do nadania klasy sportowej są oficjalne, zweryfikowane wyniki zawodów.

Partnerzy