wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania do kadry narodowej 2020

Powołania do kadry narodowej 2020

Opublikowano: 21-01-2020; 12:57 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-01-2020; 9:23 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej ogłasza powołania do składu Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na sezon 2020. 

  • Powołania do Kadry Olimpijskiej otrzymują – plik PDF,
  • Powołania do Kadry Młodzieżowej otrzymują – plik PDF,
  • Powołania do Kadry Nieolimpijskiej otrzymują – plik PDF

Regulaminy dotyczące powoływania Kadry Narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Trenerzy powołanych zawodników lub rodzice/zawodnicy proszeni są o dopełnienie następujących formalności. 

Sprawdzenie poprawności danych zwartych w/w plikach. 

Przesłaanie do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres szkolenie.kws@pza.org.pl, prawidłowo wypełniony i podpisane druki:

  1. Zgody członka Kadry Narodowej na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (zawodnicy, którzy byli członkami KN w 2019 roku nie muszą przesyłać zgody). Druki do pobrania są tu: osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, oraz
  2. Porozumienie z Członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu, w dwóch egzemplarzach, druk do pobrania w pliku PDF

Każdy powołany zawodnik zobowiązany jest do przedstawiania orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania dyscypliny wspinaczka sportowa. W przypadku zawodników, którzy przeszli w 2019 roku badania w COMS i są one ważne, nie ma obowiązku przesyłania do PZA zaświadczeń. 

Nowo powołani zawodnicy proszeni są o przedstawienia orzeczenia wystawianego przez lekarzy uprawnionych do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zaświadczenia należy przesłać e-mail w formie skanu/zdjęcia na adres szkolenie.kws@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice).

Powołania na badania w COMS będą publikowane w osobnym komunikacie.
Zawodników Kadry Narodowej obowiązuje zachowanie ciągłości ważności w/w badań, tj. jakakolwiek przerwa będzie skutkowała wykreśleniem ze składu kadry. Informujemy również, że w akcjach szkoleniowych i zawodach międzynarodowych, dofinansowywanych przez PZA, mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy Kadry Narodowej będący członkami klubów zrzeszonych w PZA.

Prosimy o dopełnienie w/w formalności drogą elektroniczną do dnia 31.01.2020, tradycyjną korespondencją do dnia 07.02.2020 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura PZA). Adres: Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. 

Dopełnienie wszystkich w/w formalności uprawnia zawodnika do korzystania z pełni praw przysługujących członkom Kadry Narodowej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl

 

Partnerzy