wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Komisja Szkolenia - Programy kursów > Program kursu wspinaczki skalnej wielowyciągowej po drogach ubezpieczonych

Program kursu wspinaczki skalnej wielowyciągowej po drogach ubezpieczonych

Opublikowano: 10-06-2017; 18:30 przez Janusz Ryszewski | Modyfikacja: 14-02-2019; 14:37 przez Janusz Ryszewski

Kurs wspinaczki skalnej wielowyciągowej  przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki na długich wielowyciagowych drogach skalnych, wyposażonych w komplet stałych punktów asekuracyjnych. 

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo ukończenia pełnego kursu wspinaczki skalnej lub kursu wspinaczki skalnej na drogach ubezpieczonych, lub kursu wspinaczki skalnej na własnej asekuracji , które są zgodnego z programem PZA i były prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZA

Osoby niepełnoletnie (ukończone 15 lat) mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 

Forma zajęć: kurs składa się z wykładów i zajęć praktycznych zgodnie z załączonym wykazem Program realizowany jest na drogach wyposażonych w komplet stałych punktów asekuracyjnych. 

Czas trwania: kurs powinien obejmować przynajmniej 5 dni zajęć w terenie.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do trzech osób. 

Prowadzący: licencjonowani instruktorzy PZAtaternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). 

Organizator ma obowiązek zapoznać wszystkich uczestników z programem kursu. 

Treść zajęć 

Tematy zajęć teoretycznych: 

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki wielowyciągowej na drogach ubezpieczonych. Skład apteczki wspinaczkowej.
 2. Asekuracja:
 • teoria asekuracji – różne sposoby asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym w podstawowym zakresie;
 • obsługi przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
 • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk w oparciu o stałe punkty asekuracyjne, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
 • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole;
 • wspinanie w zespole dwu i trzyosobowym.
 1. Taktyka:
 • niebezpieczeństwa gór-zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu i wyposażenia.
 1. Terenoznawstwo i orientacja w terenie:
 • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg;
 1. Etyka, przepisy i lokalne zwyczaje:
 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór;
 • informacja o przepisach i zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych.

Zajęcia praktyczne 

 1. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi;
 2. Operacje linowe, autoratownictwo:
 • zjazdy – czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu, asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
 • podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie;
 • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z poszkodowanym (w tym opuszczanie na połączonych linach), podciąganie partnera metodą U, oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie).

Wspinaczki 

Wymagane jest minimum 5 dni zajęć terenowych, w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu: 

 • co najmniej cztery dni wspinaczek wielowyciągowych;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów, z wykorzystaniem stałych stanowisk zjazdowych;
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;

Warunki zaliczenia kursu

 • sprawne prowadzenie wyciągów o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA;
 • aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach;
 • opanowanie wiedzy i umiejętności objętych programem kursu;
Partnerzy