wróć
Polski Związek Alpinizmu
Uncategorized > Konsultacje Kadry Narodowej / Badania COMS – Warszawa 16-17.04.2019

Konsultacje Kadry Narodowej / Badania COMS – Warszawa 16-17.04.2019

Opublikowano: 5-04-2019; 13:25 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 15-04-2019; 15:26 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 16-17 kwietnia 2019 w Warszawie odbędą się  Konsultacje Kadry Narodowej PZA we wspinacze sportowej oraz badania zawodników w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. 

1. Organizator

Polski Związek Alpinizmu, kontakt: szkolenie.kws@pza.org.pl

2. Uczestnictwo

W konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej i olimpijskiej kadry narodowej, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z niżej opisanymi zasadami; posiadający aktualną licencję zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w konsultacjach muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – nowy druk zgody do pobrania tu,

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl

3. Powołani zawodnicy i potwierdzenie udziału

Termin konsultacji: 16.04.2019 – powołania otrzymują: 

 1. Kałucka Aleksandra, KU AZS PWSZ Tarnów, młodzieżowiec,
 2. Kałucka Natalia, KU AZS PWSZ Tarnów, młodzieżowiec,
 3. Dzieński Marcin, KU AZS PWSZ Tarnów, senior,
 4. Brożek Anna, KU AZS PWSZ Tarnów, senior,
 5. Rudzińska Aleksandra, KW Kotłownia, senior,
 6. Kieraga Adrian, Pol-Inowex Skarpa Lublin, młodzieżowiec,
 7. Lesiewicz Agata, Pol-Inowex Skarpa Lublin, młodzieżowiec,
 8. Chudziak Patrycja, Pol-Inowex Skarpa Lublin, senior,
 9. Tkaczyk Jan, Pol-Inowex Skarpa Lublin, junior,
 10. Matyjaszczyk Marcelina, Pol-Inowex Skarpa Lublin, młodzieżowiec,
 11. Malinowski Olaf, Pol-Inowex Skarpa Lublin, młodzieżowiec,
 12. Zalesiński Szymon, Wrocławski KW, junior.

Potwierdzenie udziału w badaniach i konsultacjach

Trenerzy/rodzice i zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia obecności w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia chęci skorzystania z noclegu (dotyczy zawodników i trenerów) oraz otrzymania zwrotu kosztów podróży, poprzez wysłanie e-mail na adres monika.prokopiuk@pza.org.pl do dnia 07.04.2019 r. (Ci, którzy już potwierdzili udział, nie muszą tego robić ponownie). 

W e-mailu należy podać następujące informację:

 1. Potwierdzenie wyznaczonego terminu badania,
 2. Potwierdzenie chęci skorzystania z noclegu i wyżywienia,
 3. Potwierdzenie chęci otrzymania zwrotu kosztów przejazdu, wraz z podaniem szczegółów na temat sposobu podróży i jego szacunkowych kosztach.

4. Powołania na badania w COMS

Ogłoszone zostały w osobnym komunikacie

5. Miejsce

Majęcia sportowe: Murall Centrum Wspinaczkowe, Annopol 3, 03-236 Warszawa

Zakwaterowanie: noclegi zapewniamy zawodnikom i zgłoszonym trenerom spoza Warszawy, adres: 

IBIS BUDGET WARSZAWA REDUTA
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr. 16A,
02-366 Warszawa
Tel.: +48 22 572 25 51
Fax.: +48 22 824 06 65

Dojazd: na konsultacje i badania odbywa się we własnym zakresie, zasady zwrotu kosztów przejazdu są następujące: Komunikacja publiczna (pociąg, autobus), druga klasa, na podstawie Faktury VAT wystawionej na PZA z załączonym dokumentem podróży zawierającego następujące informacje – miasto wyjazdu, miasto przyjazdu, daty i godziny, dokładna cenę usługi – rozliczenie na druku rozliczenia finansowego akcji krajowej 2019, Samochód prywatny, w którym podróżują minimum trzej zawodnicy z kadry narodowej (odstępstwo tylko po akceptacji KWS) – rozliczenie na podstawie karty drogowej i druku rozliczenia finansowego akcji krajowej 2019. Rozliczenie musi nastąpić do 14 dni od daty badania. Zwrot kosztów następuje dopiero po otrzymaniu przez Biuro PZA oryginałów prawidłowo wypełnionego rozliczenia. 

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW, suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie),

6. Harmonogram

Wtorek, 16.04.2019

 • 17:00 – dopełnienie formalności, 
 • 18:00 – odprawa z kadrą szkoleniową i rozgrzewka
 • 18:40 – 19:40 – trening wspinaczkowy – juniorzy i młodzieżowcy: symulacja startu – flash – 8 boulderów, 5 prób ewidencjonowanych, limit 1,5 h; zawodnicy biorący udział w PŚ w Moskwie i Chinach: trening dopasowany indywidualnie, biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję, w porozumieniu z trenerami
 • 20:30 – zameldowanie w hotelu i kolacja, 

Środa, 17.04.2019

 • 08:00 – badania w COMS (śniadanie w formie lunchbox), 
 • 13:30 – obiad w COMS

7. Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące

Trenerzy prowadzący: Monika Prokopiuk, Michał Łodziński

Trenerzy klubowi zainteresowani pomocą podczas konsultacji proszeni są o kontakt: szkolenie.kws@pza.org.pl

 

Partnerzy