wróć
Polski Związek Alpinizmu

Dofinansowania

Opublikowano: 9-03-2016; 21:56 przez mteg | Modyfikacja: 20-03-2024; 16:22 przez Jolanta Głowacka

Na poniższych stronach zawarte są informacje o akcjach mających na celu promowanie i wspieranie wspinaczy aktywnych w górach średnich, oraz wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój alpinizmu sportowego.

W skrócie

Aby otrzymać dofinansowanie PZA, trzeba:

  1. Być członkiem klubu zrzeszonego w PZA, mieć opłacone składki.
  2. Zapoznać się z zasadami dofinansowań wyjazdów.
  3. Złożyć w terminie drogą elektroniczną wniosek, wykaz przejść, zaświadczenie z klubu o nie zaleganiu z opłaceniem składek.
  4. Posiadać kartę zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza.
  5. Mieć paszport (w razie wyjazdu za granicę).
  6. Posiadać ubezpieczenie obejmujące rejon działania.

Po przyznaniu dofinansowania:

  1. Zapoznać się z dokumentem, jak rozliczyć koszty.
  2. Wydać je zgodnie z przeznaczeniem, czyli załoić.

Bezpośrednio po powrocie:

  1. Rozliczyć się w Biurze Zarządu PZA oraz przesłać jedno sprawozdanie (finansowe) do PZA a drugie (opisowe, do publikacji na stronie PZA) do KWW.

Materiały

Partnerzy