wróć
Polski Związek Alpinizmu

Chiny 2018

Opublikowano: 14-11-2018; 7:32 przez Ewelina Raczyńska

Termin: 22.10.2018-08.11.2018

    Bazą tegorocznej wyprawy była po raz piąty wioska Niu Lan Ping Cun, znajdująca się 40 km na wschód od miasta Lichuan w prowincji Hubei. Po wyprawie w 2017 roku pozostało kilka otwartych problemów eksploracyjnych w różnych jaskiniach, do których mogliśmy wrócić. Głównym celem wyprawy była dalsza eksploracja Jaskini Labiryntowej (Wang Jia Cao), gdzie działalność została rozpoczęta 2015 roku. W 2018 roku działalność była prowadzona w oparciu o biwak na głębokości 310 m. W wyniku eksploracji podczas pierwszego biwaku, odkryte zostały rozbudowane przestrzennie ciągi w rejonie najniżej położonych partii jaskini – Gangi pod Syfonem, w których osiągnięto najniżej położony punkt jaskini na głębokości 477 m, gdzie woda wpływa pomiędzy bloki skalne.  Wyższe, obszerne piętro korytarza kończy się zawaliskiem, a ciągi boczne rozwijające się w górę i w dół również się kończą. Eksploracja tych partii pozwoliła na określenie kierunków przepływów cieków wodnych w rejonie dna jaskini. Na pierwszym biwaku kontynuowana była również eksploracja korytarza Wielki Kolektor w części kierującej się na południe, który zakończył się po 400 m namuliskiem błotnym. Na drugim biwaku był eksplorowany prowadzący w górę Korytarz za Tostami z aktywnym ciekiem wodnym, rozwijający się w kierunku równoległym do głównego ciągu wodnego. Korytarz w najwyższych częściach górnego piętra zmniejsza rozmiar i zalany jest polewami naciekowymi. Dolne piętro z aktywnym ciągiem wodnym nie jest dostępne w najwyższej części korytarza. Pomimo tego, że niektóre z eksplorowanych ciągów się kontynuują, to na tym etapie badania masywu, kończymy eksplorację Jaskini Labiryntowej. Jaskinia osiągnęła długość 9612 m, głębokość 477 m i rozciągłość 3142 m. 

 

Sala Błotna Katedra w jasini Niao Lai He Tian Keng - fot. Michał Ciszewski
Sala Błotna Katedra w jasini Niao Lai He Tian Keng – fot. Michał Ciszewski

 

Podczas wyprawy kontynuowana była eksploracja jaskini Niao Lai He Tian Keng, rozpoczęta w roku 2016. Studnia wstępna ma wymiary 300×70 m głębokość 110 m. Z dna studni była prowadzona eksploracja dwóch ciągów korytarzy osiągających spore rozmiary, o długości odpowiednio 500 m i 950 m, kończących się syfonami na głębokości 196 m i 163 m. W najniższym punkcie jaskini dochodzi się do sali nazwanej Błotna Katedra, osiągającej wymiary 100×60 m i wysokości 40 m.  Jaskinia osiągnęła długość 1885 m. W ścianach studni widocznych jest kilka okien prowadzących z wyżej położonych jaskiń, w związku z tym w przyszłości można liczyć na dołączenie innych jaskiń do Niao Lai He Tian Keng.

W 2018 rozpoczęto eksplorację nowej jaskini Mao Er Dong, rozpoczynającej się zerodowaną studnią o wymiarach 60×70 m i głębokości 70 m, której jeden ze stoków ma charakter pochylni z namuliskiem błotnym. Studnia wprowadza do rozwijającego się w dwie strony korytarza, stanowiącego w porze deszczowej przepływ rzeki podziemnej, będącej głównym kolektorem tej części masywu. Eksploracja była prowadzona w dwóch częściach korytarza i została przerwana z braku czasu. Jaskinia osiągnęła długość 2102 m i rozciągłość 1405 m. Pozostały otwarte problemy eksploracyjne w 3 ciągach głównych i wielu ciągach bocznych. Na podstawie przeprowadzonych rekonesansów w sąsiednich obszarach można stwierdzić, że jaskinia Mao Er Dong stanowi część wielkiego systemu rzek podziemnych, prowadzących wodę do oddalonej o 10 km rzeki Xiao Xi.

 

W otworze jaskini Mao Er Dong - fot. Michał Ciszewski
W otworze jaskini Mao Er Dong – fot. Michał Ciszewski

Podczas wyprawy w 2018 roku prowadzona była również działalność rekonesansowa, podczas której rozpoznano szereg nowych otworów jaskiń, w części z nich eksploracja nie była prowadzona z braku czasu. W czasie wyprawy w roku 2018 prowadzono działalność w 9 jaskiniach, gdzie skartowano 6130 m korytarzy. W efekcie eksploracji prowadzonej przez pięć wypraw skartowano łącznie w tym rejonie 35,1 km w 64 jaskiniach. Łącznie podczas siedmiu wypraw działających w latach 2012-2018 skartowane zostało 59 940 m ciągów.

 

Kierownik wyprawy

Andrzej Ciszewski

 

Uczestnicy:
Ciszewski    Andrzej    KKTJ – kierownik
Ciszewski    Michał    KKTJ
Jaworska    Magdalena    STJ KW Kraków
Klewar    Agata    KKTJ
Olczak    Tomasz    Speleoklub Łódzki
Parzonka    Sławomir    WKGiJ
Ramatowski    Paweł    STJ KW Kraków
Solarczyk    Sylwia    Speleoklub Tatrzański
Wójcik    Ewa    KKTJ
Kałużyńska    Kaja    RKG Nocek, Tłumacz
Stasiak    Kamila    Tłumacz

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni