wróć
Polski Związek Alpinizmu

Materiały szkoleniowe

Opublikowano: 15-06-2016; 22:57 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 23-05-2023; 22:34 przez Zuzanna Palińska

Na tej stronie zamieszczamy różnorakie materiały, które mogą być przydatne w trakcie szkolenia na kursie podstawowym taternictwa jaskiniowego. Zaczynamy od artykułow opublikowanych w kwartalniku „Jaskinie”, ale sukcesywnie zamierzamy uzupełniać listę o ciekawe materiały z innych źródeł.

Jeśli masz w swoich archiwach coś wartościowego, jesteśmy otwarci – ślij pliki na jaskinie małpa pza kropka org.pl (tylko i wyłącznie za zgodą autora!)

 

KATEGORIA  TYTUŁ AUTOR  ŹRÓDŁO  LINK 
1. Historia    
1.1. Historia polskiej eksploracji w Polsce „Jaskinia Harda w Tatrach – krótka historia odkrycia” Jarosław Surmacz  „Jaskinie” 70/2013  pdf
  „Jaskinia Siwy Kocioł” Filip Filar „Jaskinie” 70/2013  pdf
  „Koprowa Studnia i Jaskinia Świstacza” Emanuel Soja, Jacek Szczygieł „Jaskinie” 70/2013  pdf
  „System Jaskini Mylnej i Obłazkowej – połączenie” Filip Filar „Jaskinie” 76/2014 pdf
  „Połączenie jaskiń Mysiej i pod Raptawicą” Jakub Nowak „Jaskinie” 82/2016 pdf
  „Jaskinia Ostra – Historia eksploracji” Rafał Klimara „Jaskinie” 68/2012 pdf
  „Szczelina Miętusia – nowa jaskinia w Kazalnicy Miętusiej” Piotr Sienkiewicz „Jaskinie” 68/2012 pdf
  „Jaskinia Kamienne Mleko w Tatrach” Jakub Nowak „Jaskinie” 54/2009 pdf
  „Historia poznania jaskiń Polski do roku 1900” Wojciech W. Wiśniewski  „Jaskinie” 08/1998 pdf
  „Kolejne wieści z Małej” Marek Lorczyk „Jaskinie” 49/2007 pdf
  „System jaskiń Pawlikowskiego” Filip Filar „Jaskinie” 79-80/2015 pdf
1.2. Historia polskiej eksploracji za granicą „33 lata działalności eksploracyjnej w Tennengebirge” Rajmund Kondratowicz  „Jaskinie” 69/2012 pdf 
  „Historia polskiej eksploracji Hoher Goll cz.1” Marcin Gorzelańczyk  „Jaskinie” 66/2012 pdf 
  „Historia polskiej eksploracji Hoher Goll cz.2” Marcin Gorzelańczyk  „Jaskinie” 67/2012 pdf 
  „Polska działalność eksploracyjna w Hagengebirge” Radosław Paternoga  „Jaskinie” 62/2011 pdf 
  „Albania – historia eksploracji” Mariusz Polok „Jaskinie” 60/2010 pdf
1.3. Historia eksploracji na świecie Ogólne dzieje eksploracji jaskiniowej Piotr Kulbicki „Jaskinie” 06/1997 pdf
1.4. Ludzie, kluby „Rysiek – Ryszard Gradziński” Wiesław Maczek „Jaskinie” 77/2014 pdf
  „Stanisław Misztal „Hwiej” „ Jerzy Zygmunt  „Jaskinie” 68/2012  pdf
  „Wspomnienie o Mariuszu Szelerewiczu” Andrzej Ciszewski „Jaskinie” 62/2011 pdf
  „Super Kolos dla Andrzeja Ciszewskiego” Rafał Kardaś „Jaskinie” 58/2010 pdf
  „Jerzy Głazek” Ryszard Gradziński „Jaskinie” 55/2009 pdf
  „Klub Grotołazów” Janusz Baryła „Jaskinie” 18/2000 pdf
  „Wiktor Bolek” Włodzimierz Szymanowski „Jaskinie” 35/2004 pdf
  „Włodzimierz Szymanowski” Wojciech Augustyn, Andrzej Szerszeń „Jaskinie” 39/2005 pdf
  „Marian Pulina” Jerzy Głazek „Jaskinie” 41/2005 pdf
  „Jaskiniowa działalność Kazimierza Kowalskiego” Kazimierz Kowalski „Jaskinie” 42/2006 pdf
  Wypadki w jaskiniach. Część tatrzańska 1945 – 2017 Tomasz Piprek ostatnia aktualizacja 25.03.2019 pdf
2. Geologia
2.1. Geologia eksploracyjna

„Geologia eksploracyjna – warstwowanie”

Jacek Szczygieł  „Jaskinie” 71/2013   pdf
 

„Geologia eksploracyjna – struktury nieciągłe”

Jacek Szczygieł „Jaskinie” 72/2013  pdf
2.2. Zjawiska krasowe

„Zjawiska krasowe na tle budowy geologicznej Tatr”

Michał Gradziński „Jaskinie” 05/1996 pdf
 

„Zjawiska krasowe, powstawanie jaskiń, osady jaskiniowe”

Michał Gradziński „Jaskinie” 04/1995 pdf
2.3. Inne

„Jak powstają jaskinie w lawach?” 

Michał Gradziński „Jaskinie” 24/2001 pdf
 

„Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej”

Jacek Gubała
Andrzej Kasza
Jan Urban
„Jaskinie” 3/1999 pdf
3. Kartowanie
 3.1. Teoria „Dobre praktyki w przygotowaniu planów” Jerzy Zygmunt  „Jaskinie” 76/2014 pdf
  „Jaskiniowy Kataster Tatr” Darek Lubomski  „Jaskinie” 76/2014 pdf
  „Znaczenie dokumentacji kartograficznej w badaniach morfologii i genezy jaskiń” Andrzej Tyc  „Jaskinie” 76/2014 pdf
  „Kurs kartowania” Mateusz Golicz  „Jaskinie” 71/2013 pdf 
  „Kilka uwag do nazewnictwa i dokumentacji w działalności eksploracyjnej” Kazimierz Kościelecki  „Jaskinie” 70/2013 pdf
  „Co mierzyć, czyli celowość i sposób mierzenia niewielkich obiektów jaskiniowych” Jakub Nowak  „Jaskinie” 72/2013 pdf
  „Zrównoważone kartowanie jaskiń” Philippe Häuselmann  „Jaskinie” 56/2009 pdf
  „Czy potrzebne są nam standardy w dokumentacji jaskiń?” Marcin Gala  „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Dla kogoś, kto tam nie był” Mateusz Golicz „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Dokumentacja z punktu widzenia tłumacza” Miłosz Dryjański „Jaskinie” 75/2014 pdf
3.2. Hardware „Cave Sniper czyli Polak potrafi” Mariusz Polok  „Jaskinie” 64/2011 pdf
  „Skanowanie laserowe dla grotołazów” Paweł Kroh „Jaskinie” 76/2014 pdf
  „Cave Sniper – podsumowanie po 8 latach”

Magdalena Słupińska,
Mariusz Polok

„Jaskinie” 75/2014 pdf
3.3. Software „Import numerycznego modelu terenu do Walls” Jacek Szczygieł, Mateusz Golicz  „Jaskinie” 67/2012 pdf 
  „Fotogrametria – stara technika w nowym wydaniu” Szymon Kostka „Jaskinie” 76/2014 pdf
   „Therion – gotowe plany z komputera”  Martin Budaj  „Jaskinie” 43/2006 pdf 
  „Wykorzystanie urządzeń mobilnych z systemem Android w celu ułatwienia i przyspieszenia
procesu kartowania jaskiń – Aplikacja Qave”
Paulina Piechowiak „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Therion” Martin Sluka „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Rysowanie części graficznej dokumentacji jaskiniowej w pakiecie oprogramowania firmy Adobe” Dariusz Bartoszewski „Jaskinie” 75/2014 pdf
4. Sprzęt
Sekcja w opracowaniu
4.3. Czołówki „Test czołówek zapasowych” Jakub Nowak „Jaskinie” 72/2013 pdf
  „Test czołówek zapasowych II” Jakub Nowak „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Test czołówek zapasowych III” Jakub Nowak „Jaskinie” 79-80/2015 pdf
  „Czołówka zapasowa jako światło główne” Adam Kapturkiewicz „Jaskinie” 83-84/2016 pdf
  „Czołówka Phantom MacTronic – test” Jakub Nowak „Jaskinie” 83-84/2016 pdf
5. Ochrona jaskiń
  „Antropopresja środowiska – różne przejawy degradacji przyrody Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej” Kazimierz  Kościelecki  „Jaskinie” 71/2013  pdf
  „Jeszcze o ochronie jaskiń kilka słów” Ewa Kotarba  „Jaskinie” 34/2004     pdf
  „Czynna i bierna ochrona jaskiń cz.1” Jakub Nowak „Jaskinie” 32/2003 pdf
  „Czynna i bierna ochrona jaskiń cz.2” Jakub Nowak „Jaskinie” 33/2003 pdf
  „O prawnej i praktycznej ochronie jaskiń” Jan Urban „Jaskinie” 39/2005 pdf
6. Rejony krasowe
6.1. Świata „Najdłuższa jaskinia klifowa świata i co to są jaskinie klifowe” Grzegorz Haczewski  „Jaskinie” 70/2013   pdf
  „Lista najdłuższych jaskiń w kwarcytach” Lukáš Vlček i inni „Jaskinie” 82/2016 pdf
  „Nettlebed Cave -1200 m na południowej półkuli” Grzegorz Haczewski  „Jaskinie” 74/2014 pdf
  „Tiankeng Xiaozhai –Niebiańska Studnia, czyli największa krasowa dziura świata” Damian Szołtysik „Jaskinie” 73/2013 pdf
  „O systemie jaskiniowym na Churí-tepui (Wenezuela) – drugiej największej kwarcytowej jaskini świata, Cueva Muchimuk-Colibri” Lukáš Vlček i inni „Jaskinie” 57/2009 pdf
  „Nowy otwór Gouffre Berger” Grzegorz Haczewski „Jaskinie” 58/2010 pdf
6.2. Polski „Najwyższy komin w tatrzańskich jaskiniach” Filip Filar  „Jaskinie” 74/2014  pdf
  „Jaskinie Sudetów w liczbach” Andrzej Wojtoń  „Jaskinie” 73/2013 pdf
  „Kataster jaskiń Skał Kroczyckich” Krzysztof Mazik „Jaskinie” 72/2013 pdf
  „Jaskinia w utworach cechsztynu pod Lubinem” Jan Lis, Michał Krotofil  „Jaskinie” 57/2009 pdf
  „Jaskiniowe Roztocze” Artur Ponikiewski „Jaskinie” 55/2009 pdf
 7. Kanioning
  „Wstęp do kanioningu” Bogusław Nizinkiewicz  „Jaskinie” 74/2014 pdf
8. Pierwsza pomoc
   „Pierwsza pomoc” Agnieszka Gajewska  „Jaskinie” 3/1994  pdf
10. Fauna i flora jaskiniowa
  „Poczet nietoperzy jaskiniowych Polski” Jakub Nowak  „Jaskinie” 24/2001 pdf
  „Właściciele wiecznej ciemności”  Łukasz Przybyłowicz  „Jaskinie” 21/2000  pdf
   „Organizmy żywe w jaskiniach polskich”  Janusz Baryła  „Jaskinie” 20/2000 pdf 
  „Rola badań speleomikologicznych w badaniach biologii jaskiń” Wojciech Pusz, Rafał Ogórek „Jaskinie” 74/2014 pdf
11. Niebezpieczeństwa gór i jaskiń
  „Zimowe niebezpieczeństwa Tatr” Kazimierz Szych  „Jaskinie” 24/2001 pdf
12. Ciekawostki
  „Rekordowe nurkowanie Krzysztofa Starnawskiego w Hranickiej Propasti” Grzegorz Haczewski  „Jaskinie” 68/2012 pdf
  „Jak pisać nazwę najgłębszej jaskini świata” Grzegorz Haczewski  „Jaskinie” 77/2014 pdf
  „Efemera – sezonowa jaskinia w Zachodnich Tatrach” Lukáš Vlček  „Jaskinie” 57/2009 pdf 
  „Tunel lawowy na Księżycu” Grzegorz Haczewski  „Jaskinie” 57/2009 pdf
  „Śpiewający grzyb” Peter Holúbek, Vincent Kabát, I. Kautmanová  „Jaskinie” 25/2001 pdf
  „Fotografowanie w jaskiniach pół wieku temu” Ryszard Gradziński „Jaskinie” 45/2006 pdf
  „Kilka słów o fotografowaniu w jaskiniach” Katarzyna Biernacka „Jaskinie” 45/2006 pdf
  „Pięć ważnych wskazówek dla fotografujących aparatami cyfrowymi” Chris Howes „Jaskinie” 45/2006 pdf
  „Grotołazie, zadbaj o siebie! 5 minut dla zdrowia. Cz. I” Magdalena Tomczak, Dominika Gratkowska „Jaskinie” 73/2013 pdf
  „Grotołazie, zadbaj o siebie! 5 minut dla zdrowia. Cz. II” Magdalena Tomczak „Jaskinie” 75/2014 pdf
  „Grotołazie, zadbaj o siebie! 5 minut dla zdrowia. Cz. III” Magdalena Tomczak „Jaskinie” 77/2014  pdf
Partnerzy