wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Taternictwa Jaskiniowego - Informacje > Zasady szkolenia taterników jaskiniowych

Zasady szkolenia taterników jaskiniowych

Opublikowano: 23-05-2018; 20:57 przez mteg | Modyfikacja: 23-05-2020; 19:48 przez mteg

Standaryzacja programu szkolenia

Choć podstawowe kursy jaskiniowe są organizowane oddolnie przez kluby zrzeszone w PZA, to ich zakres merytoryczny jest ustandaryzowany. Zgodnie z uchwalonym przez delegatów klubów Regulaminem KTJ, ustalanie standardów szkolenia leży w kompetencjach Komisji Taternictwa Jaskiniowego.

Ponieważ tylko część członków Komisji aktywnie zajmuje się sprawami szkolenia, opracowaniem i aktualizacją standardów zajmuje się w praktyce zespół doświadczonych instruktorów, pod kierownictwem Roberta Matuszczaka, członka KTJ do spraw szkolenia. W pracach zespołu biorą udział również: Arkadiusz Brzoza, Paweł Ramatowski, Piotr Sienkiewicz, Emanuel Soja, Krzysztof Recielski, Sebastian Lewandowski.

Aktualne standardy szkolenia definiuje dokument „Program kursu podstawowego taternictwa jaskiniowego”

Standaryzacja metod szkolenia

Aby zagwarantować jednolity zakres i poziom szkolenia, każdy instruktor PZA musi co kilka lat uczestniczyć w spotkaniu unifikacyjnym. Co do zasady, unifikację należy odbyć raz na pięć lat. Data ważności unifikacji każdego z instruktorów jest publikowana przy nazwisku na oficjalnej liście instruktorów KTJ PZA. Instruktor z nieważną unifikacją nie ma prawa prowadzić zajeć praktycznych.

Partnerzy