wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Ważne Komunikaty Komisji Taternictwa Jaskiniowego

Ważne Komunikaty Komisji Taternictwa Jaskiniowego

Opublikowano: 21-10-2020; 9:07 przez Ewelina Raczyńska

I. Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, termin planowanego na wiosnę a następnie przeniesionego na jesień br. Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa ulega przesunięciu na wiosnę 2021. Z tych samych powodów nie odbędzie się również coroczne rozszerzonego spotkanie KTJ PZA.

II. Dofinansowania wypraw na rok 2021

Termin
1. Informujemy, że wnioski o dofinansowanie wypraw na rok 2020 należy składać do dnia 22. listopada 2020 roku do godziny 23:59 (data przyjęcia wiadomości przez serwer PZA – prosimy brać pod uwagę opóźnienia).

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania!)

Wniosek
1. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny: http://pza.org.pl/jaskinie/e-formularz-o-dofinansowanie-wypraw-ktj-pza
UWAGA! Prosimy nie drukować i nie skanować formularzy wniosków oraz nie przesyłać ich dodatkowo e-mailem. Złożenie e-wniosku będzie traktowane jako oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody Zarządu klubu na złożenie wniosku. W wątpliwych przypadkach KTJ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Zarządem klubu w celu potwierdzenia tej zgody.

2. We wniosku należy podać nazwiska uczestników zgrupowania, z wyszczególnieniem tych, którzy zostaną zgłoszeni do kadry narodowej (min. 2 osoby) oraz instruktorów. Prosimy o możliwie precyzyjne określanie składu, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia uczestników planowanej wyprawy są jednym z kryteriów oceny wniosków.

3. Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowania na rok 2019 (w przypadku wypraw, które nie odbyły się w roku 2020) i 2020, prosimy o załączenie do wniosku bibliografii ich projektów (odniesień do publikacji, w których ukazywały się ostatnie sprawozdania). W przypadku publikacji innych niż „Jaskinie” oraz strona WWW PZA, prosimy o udostępnienie treści publikacji np. poprzez załączenie jej tekstu lub skanu.

Warunki:

1. Zgodnie z decyzją WZD KTJ PZA, który odbył się w dniach 23-24.10.2010 roku dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 10 zgłoszonych wypraw.

2. Zgodnie z „Regulaminem dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”, rozpatrywanie wniosków odbywało będzie się według następujących kryteriów:
– cel zgrupowania (priorytetem KTJ jest działalność eksploracyjna),
– rejon działalności,
– okres i czas trwania wyprawy,
– skład, m.in. ilość uczestników oraz wyniki sportowe i eksploracyjne uzyskane przez nich w dotychczasowej działalności wprowadzonej do bazy przejść PZA
– wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez organizatora za rok 2019 i 2020 oraz poprzednie lata (pkt. 11 „Regulaminu dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”)

3. Pełny NOWY regulamin dofinansowania wypraw przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA dostępny jest tutaj: Regulamin dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA

Spotkanie online z Kierownikami wypraw planujemy na koniec listopada, po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu terminu.

III. Zgłoszenie do Kadry Narodowej

Po otrzymaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie wyprawy, Kierownik wyprawy powinien złożyć dokumenty dot. zgłoszenia zawodnika do Kadry Narodowej do dnia 15.12.2020
Koniecznie sprawdź nową procedurę zgłaszania zawodników do Kadry Narodowej.

W tym trudnym czasie życzymy Wam wszystkim siły, energii i przede wszystkim zdrowia.

Z taternickim pozdrowieniem,
Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni