wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Nabór wstępnych wniosków do programu „W górę – Akademia Młodego Wspinacza”

Nabór wstępnych wniosków do programu „W górę – Akademia Młodego Wspinacza”

Opublikowano: 31-01-2024; 11:38 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 31-01-2024; 14:17 przez Piotr Bunsch

Polski Związek Alpinizmu ogłasza wstępny nabór wniosków do kolejnej edycji programu ”W Górę – Akademia Młodego Wspinacza” dofinansowywanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólnopolski projekt „W górę” ma na celu popularyzację wspinaczki sportowej. Jest realizowany przez Polski Związek Alpinizmu, przy współpracy z klubami. W ramach programu uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach wspinaczkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Kluby zostają doposażone w najpotrzebniejszy sprzęt sportowy. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok bieżący nie został jeszcze ogłoszony, jednak już teraz zaczynamy przygotowywać wniosek. Tym samym zapraszamy Was do współpracy w tegorocznej realizacji. Przestawione zasady oraz wzór wniosku do wypełnienia bazują na wymogach obowiązujących w roku ubiegłym, które mogą ulec zmianom po publikacji oficjalnej wersji tegorocznej edycji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach programu zakładamy realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych w terminie od 01.05 do 20.12.2024, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych i szkoleń dla instruktorów. 

Zgłoszenia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu przyjmowane będą do dnia 9 lutego 2024 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail koordynatorki projektu: justyna.ciborowska@pza.org.pl

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami projektu załączonymi do komunikatu.

Wzór wniosku  – do pobrania tu >>

Zasady i założenia realizacyjne projektu – do pobrania tu >>

Niniejszy wniosek może wymagać aktualizacji po publikacji ogłoszenia ministerialnego. O ewentualnym przyznaniu dofinansowania i jego wysokości poinformujemy zainteresowane kluby do 5 dni po otrzymaniu informacji z Ministerstwa o wysokości przyznanego dofinansowania (planowany termin rozpatrzenia ofert nie jest jeszcze znany).

Do przystąpienia do programu zachęcamy kluby zrzeszone w PZA.

Kluby niezrzeszone zapraszamy do wejścia w struktury Związku. Po dopełnieniu tej formalności, wnioski do programu „W górę – Akademia Młodego Wspinacza” automatycznie będą brane pod uwagę.

Pod tym linkiem – znajdują się niezbędne informacje dotyczące zgłoszenia Klubu – https://pza.org.pl/pza/jak-przystapic

W toku podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania danemu realizatorowi będą brane pod uwagę następujące czynniki:

  • historia dotychczasowej współpracy danego klubu z PZA przy realizacji tego oraz innych projektów i innych przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i terminowości ich rozliczenia
  • wyniki przeprowadzonych przez PZA kontroli realizacji zadań w 2023 r.
  • możliwość realizacji zadania przez klub oraz proponowana jakość wykonania zadania
Partnerzy