wróć
Polski Związek Alpinizmu

PZU Szlaki Bez Granic

Opublikowano: 25-01-2024; 12:44 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 29-05-2024; 11:13 przez Magda_Dacy

Zimą w górach rośnie ryzyko wypadków – zadbaj o ochronę

Eksploracja gór w okresie zimowym w naturalny sposób wymusza ukierunkowanie energii także na inne formy aktywności – jak skitouring, drytooling czy narciarstwo zjazdowe i snowboard. Często wiążą się one jednak z większym ryzykiem wypadku, dlatego warto zadbać o ochronę, której jednym z elementów jest ubezpieczenie górskie. Dotyczy to zwłaszcza krajowych pasm, ponieważ popularne górskie polisy takiej ochrony nie zapewniają.

Na wyprawy po Polsce nie jest wymagana, więc wydaje się zbędna lub… bagatelizowana. Czujność usypia fakt, że koszty akcji ratunkowej i leczenie w Polsce są refundowane z budżetu państwa. Ale to tylko część ochrony, którą powinien mieć każdy miłośnik gór. Istotne aspekty górskiej polisy w Polsce to NNW i OC oraz wsparcie assistance.

Tę lukę dostrzegł Polski Związek Alpinizmu, który we współpracy z PZU i firmą iExpert był inicjatorem powstania polisy, która zapewni członkom klubów wysokogórskich i szerzej także turystom, ochronę na odpowiednim poziomie. Tak powstał program Szalki bez Granic.

 

Hiker,Woman,Standing,And,Making,Photos,Using,Digital,Mirrorless,Camera,

 

Zimowe aktywności w Polsce z NNW i OC

PZU Szlaki bez Granic to kompilacja kilku ubezpieczeń, które zapewniają ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialność cywilną (OC) oraz szeroki pakiet usług pomocowych – assistance.

Zestawienie tych ryzyk ze stosunkowo wysoką ochroną – do 100 tys. zł (zarówno w OC jak i w NNW) stanowi solidne wsparcie w górach – także zimą. Zarówno wówczas, gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia z inną osobą – na stoku, ścianie czy podczas wspinaczki lub uszkodzenia sprzętu czy wypadku skutkującego trwałą utratą zdrowia. Ale także wtedy, gdy ucierpisz bezpośrednio doznając urazu.

Dodatkowo Szlaki bez Granic działają także poza granicami kraju. Na terenie do 30 km w głąb krajów sąsiadujących, gwarantując pomoc w postaci organizacji i pokrycia kosztów leczenia, kosztów poszukiwania i ratownictwa (w razie potrzeby także z użyciem helikoptera) oraz opłacenie powrotu do kraju. To szczególnie ważne w górach, gdy często dochodzi do niezamierzonego przekroczenia granicy. Nawet doświadczeni turyści i wytrawni narciarze często poruszają się na granicy dwóch państw graniczących ze sobą.

Masz już polisę? Sprawdź wyłączenia ochrony

Wiele osób posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwykle w zakresie polisy na życie lub w pakiecie z innymi usługami finansowymi. Jednak NNW jako element dodatkowy ma często ograniczoną skuteczność i nie obejmuje np. górskich aktywności.

Większość zgodzi się, że wspinaczka zimą, w oblodzonych skałach na tzw. szklanych górach można uznać za sport wysokiego ryzyka. Jednak zaliczenie do tej grupy narciarstwa i snowboardu na szlakach zjazdowych może zaskoczyć. Te najbardziej popularne zimowe aktywności zwykle są tak klasyfikowane, więc standardowa polisa bez rozszerzenia o ryzykowne sporty nie zadziała.

Szlaki bez Granic zapewniają ochronę także podczas uprawiania sportów zimowych – zależnie od wybranego wariantu – także poza oznakowanymi trasami.

Podobnie rzecz ma się z OC, które bywa zawarte w polisie mieszkaniowej. Jego zakres bywa ograniczony i podobnie jak w przypadku NNW zredukowany wyłącznie do turystyki. Dlatego warto się upewnić jakim zakresem ochrony dysponujemy przed zimową wyprawą.

Dla amatorów i sportowców

Ubezpieczenie Szlaki bez Granic dostępne jest w dwóch wariantach:

  1. Turystyczny – dedykowany jest przede wszystkim turystom poruszającym się po szlakach (także na nartach i rowerach, ale tylko na oznaczonych trasach), bez specjalistycznego sprzętu np. wspinaczkowego.

  1. Sportowy – rozszerzony jest o sporty wysokiego ryzyka np. sporty zimowe poza trasami, wyczynowy udział w biegach górskich, w tym maratonach oraz ultramaratonach, skituring, skialpinizm, downhill, MTB, aktywności na sztucznych ściankach wspinaczkowych, wspinaczka wysokogórska, skalna, speleologia. Polisa obejmuje w sumie ponad 30 aktywności górskich.

Ochrona podczas jazdy na nartach i snowboardu na oznakowanych trasach zawarta jest w podstawowym pakiecie, by mieć ochronę także podczas jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi lub uprawiania narciarstwa i snowboardu ekstremalnego konieczne jest rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka.

Roczne górskie polisy nie działają w Polsce

Utarło się przekonanie, że roczne górskie polisy działają na całym świecie. Tak rzeczywiście jest, ale tego typu polisy stworzone są z myślą o zagranicznych wyprawach i nie obejmują terytorium RP. Ubezpieczyciele wykluczają tzw. kraj rezydencji, czyli miejsce stałego zamieszkania. W efekcie jeśli dojdzie do wypadku na terenie kraju – nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania.

Brak ubezpieczenia, które działa w Polsce to zaniechanie, które może okazać się kosztowe i w razie wypadku – pozbawić środków na rehabilitację czy zabezpieczenie rodziny. Odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa własnego i rodziny nakazywałoby uzupełnienie ochrony o teren RP. Warto podkreślić, że program został także doceniony przez GOPR i jest rekomendowany przez ratowników.

Ochrona na sezon lub na rok

Punktem wyjścia przy wyborze jest zdefiniowanie poziomu ochrony, który chce się posiadać. By kupić ubezpieczenie Szlaki bez Granic trzeba wybrać jeden z 4 pakietów, które różnią się przede wszystkim wysokością sum. Jest także możliwość wyboru okresu ubezpieczenia: na sezon, czyli 120 dni lub zdecydować się na cały rok. Ochrona zaczyna się od dnia złożenia wniosku.

Rabat dla członków klubów Polskiego Związku Alpinizmu

Członkom klubów zrzeszonych w PZA przysługuje 20% zniżka na ubezpieczenie Szlaki bez Granic. Jak z niej skorzystać? Wystarczy zwrócić się do swojego klubu o kod zniżkowy, który można wpisać składając wniosek. Zniżka naliczy się automatycznie.

Najtańszy wariant z 20% zniżką – dla turystów i amatorów to koszt 44 zł za 120 dni i 74 zł za rok. Wariant sportowy to analogicznie koszt: 146 zł i 243 zł.

Składkę można szybko obliczyć na stronie, tam też można złożyć wniosek. Program powstał jako inicjatywa oddolna, opracowany i stworzony we współpracy z firmą iExpert, znaną jest już wielu osobom z programu PZU Bezpieczny Powrót.

Więcej na stronie www.szlakibezgranic.pl

Partnerzy