wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Prawomocne zakończenie sprawy cywilnej wytoczonej Mariuszowi Biedrzyckiemu przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA” o ochronę dóbr osobistych

Prawomocne zakończenie sprawy cywilnej wytoczonej Mariuszowi Biedrzyckiemu przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA” o ochronę dóbr osobistych

Opublikowano: 12-11-2020; 9:16 przez Emilia Karnecka

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 roku w Krakowie sprawy z powództwa Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA” z siedzibą w Nowym Sączu przeciwko Mariuszowi Biedrzyckiemu, o ochronę dóbr osobistych, oddalił w całości apelację Fundacji „WSPINKA” od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2018 roku [więcej informacji].

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA” w Nowym Sączu pozwała Mariusza Biedrzyckiego, przewodniczącego Rady Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, o ochronę dóbr osobistych, żądając przeprosin i zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Fundacja uznała, że zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy” naruszyło jej dobra osobiste. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 roku nie podzielił twierdzeń Fundacji „WSPINKA” i oddalił powództwo, zasądzając od Fundacji „WSPINKA” koszty postępowania. Fundacja „WSPINKA” wniosła jednak apelację., która została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Także i ten Sąd nie podzielił punktu widzenia Fundacji „WSPINKA”. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 6 listopada 2020 roku oddalił apelację Fundacji „WSPINKA” i zasądził od niej koszty postępowania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest prawomocny. Niemniej Fundacja „WSPINKA” będzie mogła wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w Warszawie. Dlatego Polski Związek Alpinizmu przypomina, że powyższa opinia wyrażona przez Mariusza Biedrzyckiego, tj. wpis: „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy” były również przedmiotem postępowania karnego, w którym najpierw Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od czynu zarzuconego aktem oskarżenia i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru. Następnie Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, prawomocnie uniewinniając Mariusza Biedrzyckiego od zarzutu zniesławienia Fundacji „WSPINKA” poprzez umieszczenie powyższego wpisu o działaniach Fundacji „WSPINKA” na szkodę polskich wspinaczy. Sąd Okręgowy także zasądził na rzecz Mariusza Biedrzyckiego od Fundacji „WSPINKA” i Mateusza Paradowskiego zwrot kosztów z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru [więcej informacji]. Jednak Fundacja „WSPINKA” oraz Mateusz Paradowski wnieśli kasację do Sądu Najwyższego w Warszawie, domagając się uchylenia obu wyroków uniewinniających Mariusza Biedrzyckiego. Także i Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutów Fundacji „WSPINKA” oraz Mateusza Paradowskiego, a po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 września 2019 roku, uznał ich kasację za oczywiście bezzasadną oraz zasądził na rzecz Mariusza Biedrzyckiego koszty związane z udziałem obrońcy w postępowaniu kasacyjnym [więcej informacji].

W związku z powyższym również w przypadku wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2020 roku Polski Związek Alpinizmu spodziewa się wniesienia przez Fundację „WSPINKA” skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w Warszawie.

Partnerzy
Partnerzy techniczni