wróć
Polski Związek Alpinizmu
Ubezpieczenia > Wsparcie na wyprawie i po powrocie do Polski – assistance w programie Bezpieczny Powrót

Wsparcie na wyprawie i po powrocie do Polski – assistance w programie Bezpieczny Powrót

Opublikowano: 27-05-2024; 10:39 przez Barbara_Batko

Transport do Polski, organizacja wizyt lekarskich po powrocie do kraju, a także zwrot kosztów za niewykorzystane skipassy, czy nawet opieka nad zwierzętami domowymi – to jedynie wybrane usługi assistance dostępne w ramach ubezpieczenia PZU Bezpieczny Powrót. Sprawdź, jakiego wsparcia możesz oczekiwać, gdy przydarzy się wypadek lub choroba za granicą.

Tak zwane usługi pomocowe, to jeden z elementów zwiększających zastosowanie dzisiejszych ubezpieczeń – także górskich. Tego typu dodatkowe świadczenia zyskują na popularności, a przede wszystkim są coraz bardziej doceniane przez osoby, które wyjeżdżają.

Ubezpieczeni w programie Bezpieczny Powrót powinni mieć świadomość, że ich polisa górska oferuje znacznie więcej niż akcje ratunkowe, koszty leczenia czy ubezpieczenie OC. Usługi assistance to kilkanaście różnego rodzaju świadczeń, które ułatwiają – nomen omen bezpieczny powrót – do zdrowia. Także na terenie Polski.

woman-wearing-mask-checking-with-her-patient

Zanim wyjedziesz

Z ubezpieczeniem Bezpieczny Powrót zyskuje się ochronę już od chwili wyjścia z domu – jeszcze w Polsce. W przypadku opóźnienia wyjazdu po stronie przewoźnika o przynajmniej 6 godzin, można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby – np. wody, jedzenia, szczoteczki do zębów itp.

Zwrot realizowany jest do sumy 300 zł na podstawie zachowanych dowodów zakupu po powrocie do kraju. Limit dotyczy każdej osoby ubezpieczonej – w przypadku pakietu rodzinnego lub partnerskiego ta suma jest odpowiednio większa.

Transport do kraju – fundament wyjazdowego ubezpieczenia

To szczególnie przydatny element polisy na zagraniczne wyjazdy, gdy wystąpią kłopoty ze zdrowiem, a powrót do Polski uprzednio przewidzianym środkiem transportu jest niemożliwy. W takich sytuacjach PZU organizuje i opłaca koszt powrotu do kraju – miejsca zamieszkania lub placówki medycznej, w której kontynuowane będzie leczenie.

Transport zależny jest od stanu zdrowia osoby poszkodowanej – uwarunkowany wskazaniami lekarza. Może być organizowany jest karetką, samolotem rejsowym lub – w szczególnych wypadkach – samolotem medycznym.

Transport do kraju jest realizowany bez górnej granicy, do której zostaną pokryte koszty. Taka konstrukcja daje pewność, że niezależnie od miejsca wypadku i stanu zdrowia poszkodowanego, polisa pokryje całość tej zwykle bardzo kosztownej podróży.

Kontynuacja podróży po wypadku

Bywa, że po wypadku potrzebna jest przerwa w wyprawie na rekonwalescencję. Jednak jeśli następuje poprawa stanu zdrowia i poszkodowany chce kontynuować podróż, to może liczyć na assistance. Dotyczy np. sytuacji, gdy program wyprawy przewiduje zmianę miejsca pobytu i posiadacz ubezpieczenia Bezpieczny Powrót chce dołączyć do uczestników wyprawy.

PZU organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zachorowania lub wypadku do następnego etapu przewidzianej podróży.

Obecność bliskich po wypadku

Nieszczęśliwy wypadek lub poważniejsze zachorowanie często wymaga hospitalizacji. W takich sytuacjach obecność kogoś z rodziny bywa bardzo pomocna. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu przedłuża się, ubezpieczyciel w ramach usług assistance pokryje koszt zakwaterowania bliskiej osoby przez 10 dni.

Jeżeli transportowane jest dziecko lub osoba niesamodzielna, wtedy PZU pokryje koszt przejazdu lub przelotu rodzica lub innego dorosłego, który będzie dziecku asystował. Dodatkowo istnieje możliwość opłacenia również kosztu przyjazdu opiekuna dziecka, jeśli przebywa w Polsce.

Powrót nie tylko po wypadku

Zdarza się, że wyjazd trzeba nagle skrócić z powodu ciężkiej choroby lub śmierci bliskiej osoby albo z powodu nieprzewidzianych okoliczności – np. kradzieży z włamaniem w domu ubezpieczonego (gdy konieczne są czynności prawne lub administracyjne). Wówczas z pomocą przychodzą usługi pomocowe w ubezpieczeniu Bezpieczny Powrót.
Nagły, wcześniejszy powrót zaplanowanym środkiem transportu nie zawsze jest możliwy, PZU organizuje i pokrywa wówczas koszty transportu do miejsca zamieszkania w Polsce.

Prawnik i tłumacz na trudne sytuacje

Bezpieczny Powrót zapewnia również pomoc prawnika, gdy dojdzie do konfliktu z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje ubezpieczony. Można liczyć na pomoc do 20 tys. zł w wariancie podstawowym a w wariancie rozszerzonym do 35 tys. zł.

Za granicą nieoceniona może być pomoc tłumacza. Zwłaszcza, gdy dojdzie do konfliktu z prawem – ubezpieczyciel pokryje wtedy koszty jego usług do 5 tys. zł.

Pomoc po powrocie do Polski

Mimo że ubezpieczenie Bezpieczny Powrót jest polisą na zagraniczne wyjazdy, to część usług assistance będzie aktywna po powrocie do kraju.

Można liczyć na zorganizowanie i opłacenie domowej wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej – do sumy 500 zł. Ubezpieczenie pokryje także koszty organizacji rehabilitacji – wizytę i honorarium rehabilitanta – do 500 zł, co jeszcze szczególnie ważne dla osób, które doznały poważniejszej kontuzji podczas wyjazdu za granicę.

Dodatkowo można liczyć, że towarzystwo zorganizuje także dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i leków do domu poszkodowanego. Warto jednak pamiętać, że koszt leków pokrywa ubezpieczony.

Opieka nad domem i czworonogami 

Codzienne funkcjonowanie zwykle jest utrudnione po wypadku – konieczne bywa wsparcie w prowadzeniu domu, opiece nad dziećmi czy nawet czworonogami. Z pomocą przychodzi wtedy ubezpieczyciel.

PZU organizuje i pokrywa koszty osób pomagających w prowadzeniu domu (koszty dojazdu i honorarium) jednak maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł. Usługa obejmuje pomoc domową w:
• przygotowaniu posiłku,
• zrobieniu drobnych zakupów,
• utrzymaniu czystości w domu: sprzątaniu podłóg na sucho i na mokro, ścieraniu kurzy z mebli i parapetów, odkurzaniu dywanów i wykładzin, sprzątaniu łazienki, zmywaniu naczyń, czyszczeniu zlewu, czyszczeniu płyty kuchennej, wyrzucaniu śmieci, podlewaniu kwiatów przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych.

Jeśli w domu czekają zwierzęta, PZU zorganizuje ich opiekę – mowa o przewiezieniu zwierząt do osoby wyznaczonej lub do odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami. Usługa ta jest realizowana do kwoty 300 zł.

Nieoczywiste wsparcie, o którym warto wiedzieć

W przypadku narciarzy, ubezpieczenie obejmuje także proporcjonalny zwrot kosztów niewykorzystanego ski-passu – do 300 zł oraz koszty związane z uszkodzonym sprzętem sportowym – do 500 zł.

Wśród przydatnych usług assistane znajdują się także usługi informacyjne np. na temat przepisów obowiązujących przy uprawianiu wybranych sportów, warunków klimatyczno-przyrodniczych w kraju, do którego udaje się ubezpieczony. Ponadto ubezpieczyciel udzieli informacji co do wymaganych zezwoleń na pobyt w kraju, do którego udaje się ubezpieczony czy szczepień ochronnych wymaganych przed wyjazdem.

Nawet na najgorsze scenariusze

W sytuacjach krytycznych, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonej osoby, ubezpieczyciel pokrywa też kosz transportu zwłok do miejsca pochówku, w kraju stałego zamieszkania. Ponadto pokryje koszty zakupu trumny do kwoty 5.000 zł.

Dotyczy to także kosztów kremacji i transportu prochów do miejsca pochówku, do wysokości kwot jakie zostałyby poniesione przez PZU w przypadku transportu zwłok.

Korzystasz? Tylko poprzez Centrum Alarmowe PZU

Zestaw usług assistance jest bezpłatnym elementem ubezpieczenia Bezpieczny Powrót i jej integralnym dodatkiem. Ich celem jest organizacja przez PZU wsparcia w trudnej sytuacji – utraty zdrowia lub po wypadku.

Kluczowe jest, by wszelkie usługi assistance były organizowane za wiedzą i jeśli to możliwe wyłącznie przez PZU. Jest to warunek konieczny, w przeciwnym razie koszty nie będą pokryte.

Co zrobić, gdy potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU
+48 22 566 55 44

Więcej szczegółów na temat poszczególnych usług oraz zakresu ubezpieczenia znajdziesz w warunkach umowy oraz klauzulach. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z iExpert – firmą która obsługuje program Bezpieczny Powrót oraz pozostałe programu ubezpieczeniowe Polskiego Związku Alpinizmu.

sport@iexpert.pl
22 100 26 00

Partnerzy