wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs na Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu 2022/2023

Kurs na Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu 2022/2023

Opublikowano: 11-03-2022; 12:00 przez Janusz Ryszewski | Modyfikacja: 11-03-2022; 12:22 przez Janusz Ryszewski

Zapraszamy serdecznie do udziału w kursie instruktorskim podwyższającym Wasze kwalifikacje do stopnia Instruktora Taternictwa oraz Instruktora Alpinizmu PZA.

Obecna edycja będzie podzielona na część letnią i zimową. Po części letniej uzyskacie stopień Instruktora Taternictwa, w którego zakresie kompetencji będzie wyłącznie działalność w górach w letnich warunkach i nielodowcowych. Po części zimowej uzyskacie stopień instruktora alpinizmu uprawnionego do prowadzenia wszelkich szkoleń wspinaczkowych również zimowych bez ograniczeń.

Możliwe jest ukończenie wyłącznie części letniej i pozostanie instruktorem taternictwa, szkolącym jedynie w warunkach letnich.

Warunkiem otrzymania odpowiedniego stopnia będzie uczestnictwo i zaliczenie zajęć podczas kursu, odbycie i zaliczenie staży obserwowanych i egzaminacyjnych.

Warunkami wstępnymi na kurs są:

  • Posiadanie stopnia IWS i przeprowadzenie minimum 8 pełnych kursów wspinaczki skalnej (6 dni) lub odpowiednio, 8 kursów wspinaczki po drogach ubezpieczonych (4 dni) i 8 kursów wspinaczki po drogach nieubezpieczonych (4 dni)

  • Wykaz przejść odpowiedni dla danego stopnia (IT, IA). Załączony minimalny wykaz przejść dla danego stopnia musi być spełniony przed przystąpieniem do staży egzaminacyjnych

  • Zaliczenie egzaminu wstępnego na IT (letniego -1dzień)

  • Zaliczenie egzaminu wstępnego na IA (zimowego – 1dzień)

Egzamin wstępny planowany jest na kwiecień/maj i odbędzie się w Sokolikach. Zakres to m.in. operacje linowe na poziomie kursu taternickiego letniego wraz z technikami autoratowniczymi na poziomie tego kursu.

Kurs podzielony jest na część letnią i zimową.

Część letnia

Zajęcia odbywać się będą wiosną i latem 2022.

Składać się będzie na nie 16 dni szkoleniowych w skałkach i w górach w terminie od czerwca do sierpnia.

Zajęcia w górach odbędą się w lipcu i sierpniu a przystąpienie do nich poprzedzone będzie wylegitymowaniem się wykazem przejść dróg szkoleniowych z rejonów Hali Gąsienicowej i Morskiego Oka.

Część letnia zakończona będzie dwoma stażami:

  • Staż obserwowany na kursie taternickim (10 dni)

  • Staż egzaminacyjny na kursie taternickim (10 dni)

Część zimowa

Odbędzie się zimą 2022/23

Składać się na nią będzie 9 dni zajęć.

Przystąpienie do zajęć w górach poprzedzone wylegitymowaniem się wykazem przejść dróg szkoleniowych zimowych z rejonu Hali Gąsienicowej.

Otrzymanie uprawnień IA nastąpi po odbyciu staży obserwowanych i egzaminacyjnych:

  • staż obserwowany na kursie turystyki wysokogórskiej (4 dni)

  • staż obserwowany na kursie wspinaczki lodowej (2 dni)

  • staż obserwowany na kursie taternictwa zimowego (6 dni)

  • staż egzaminacyjny na kursie taternictwa zimowego (6 dni)

Aby móc przystąpić do staży egzaminacyjnych na stopień IA, konieczne będzie uzyskanie stopnia IT i spełnianie minimalnego wykazu przejść na IA.

Natomiast bez otrzymania stopnia IT będzie możliwy udział w kursie na IA oraz uczestnictwo w stażach obserwowanych.

Absolwent kursu po otrzymaniu stopnia IT i IA pierwsze swoje samodzielne kursy będzie musiał odbyć w konsultacji z instruktorem rekomendowanym przez KSWSIW.

W załącznikach znajdziecie również wymagania odnośnie stopni IT i IA oraz szablon do wypełnienia wykazu przejść.

Wymagania IT
Szablon IT
Wymagania IA
Szablon IA

Koszty kursu

Egzamin wstępny 500zł

Egzamin zimowy 500zł

Część letnia 5500zł

Część zimowa 4500zł

Zgłoszenia wraz z wykazami przejść wg ustalonego wzoru należy przesłać do 27 marca 2022r. na adres:

kswsiw@pza.org.pl

ldepta@wp.pl

milosz.jodlowski@pza.org.pl

jankuczera@gmail.com

blondas.pl@gmail.com

Partnerzy