Kurs doszkalający – zgłoszenia do końca sierpnia

[10.06.2011] Brak zdjęcia

W związku z licznymi pytaniami Komisja Szkolenia PZA postanowiła przesunąć
termin składania wniosków o przyjęcie na egzamin na kurs doszkalający dla
instruktorów sportu do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Walka na linach w kamieniołomie

[2.06.2011]

W dniach 27-28 maja w Wojcieszowie na Dolnym Śląsku Speleoklub „Bobry” Żagań zorganizował 17 Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych.

Zmiana Regulaminu Szkolenia Wspinaczkowego PZA

[18.05.2011] Brak zdjęcia

Zarząd PZA podjął decyzję o zmianie Regulaminu Szkolenia Wspinaczkowego PZA Punkt VIII. Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej otrzymał brzmienie: Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie po odbyciu przeszkolenia oraz stażu w COS PZA Betlejemka. W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Wyniki głosowania: za … Continue reading „Zmiana Regulaminu Szkolenia Wspinaczkowego PZA”

Zawieszenie uprawnień PZA kol. Waldemarowi Niemcowi

[18.05.2011] Brak zdjęcia

Zarząd PZA podjął decyzję o zawieszeniu uprawnień instruktora PZA kol. Waldemarowi Niemcowi do dn. 31.12.2012. Powodem sformułowania wniosku o zawieszenie są rażące przekroczenia regulaminów szkoleniowych i zasad bezpieczeństwa, mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo szkolonych. Warunki przywrócenia uprawnień: Przestrzeganie regulaminów szkoleniowych, a w szczególności niezatrudnianie w ramach działalności szkoły Kilimandżaro osób nieposiadających właściwych kompetencji i uprawnień w … Continue reading „Zawieszenie uprawnień PZA kol. Waldemarowi Niemcowi”

Zmiana regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA

[18.05.2011] Brak zdjęcia

Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie zmiany regulaminu kadry szkoleniowej PZA. W punkcie 15, podpunkt F otrzymał następujące brzmienie: F. instruktor narciarstwa wysokogórskiego i starszy instruktor narciarstwa wysokogórskiego ma prawo: kierować komisją szkolenia w macierzystym klubie szkolić na kursach podstawowych w narciarstwie wysokogórskim; kierować kursami podstawowymi w narciarstwie wysokogórskim po spełnieniu warunków określonych przez KNW; kierować szkoleniem podstawowym … Continue reading „Zmiana regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA”

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 28.04.2011

[17.05.2011] Brak zdjęcia

W telekonferencji udział wzięli: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Danuta Wach, Maciej Ciesielski, Marcin Zwoliński, Marcin Kaczkan, Jacek Trzemżalski, Paweł Lulek Omówiono następujące tematy: Ścianka w Lublinie – dyskutowano na temat postawienia ścianki w Lublinie (sprawie nadano wysoki priorytet). Zarząd przywitał w swoim gronie nowego członka – Dittę Kicińską. Zadecydowano o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa … Continue reading „Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 28.04.2011”

Relacja z posiedzenia Zarządu w dn. 5.04.2011

[6.04.2011] Brak zdjęcia

W dn. 5.04.2011 w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PZA. W posiedzeniu wzięli udział: Janusz Onyszkiewicz, Marek Wierzbowski, Danuta Wach, Adrian Sinkiewicz, Piotr Xięski, Paweł Lulek, Marcin Kaczkan, Marcin Zwoliński, Mateusz Golicz oraz Marek Janas, Ryszard Urbanik, Marek Kaliciński. 1. Danuta Wach przedstawiła zebrane przez siebie kandydatury do Komisji Statutowej. Ustalono, że powołanie Komisji nastąpi drogą … Continue reading „Relacja z posiedzenia Zarządu w dn. 5.04.2011”