Taternik 4/2008

[21.04.2009] Brak zdjęcia

Zapraszam do zakupu kolejnego numeru „Taternika”. W środku jak zwykle wiele ciekawych artykułów ze świata gór. Jednocześnie chciałabym zachęcić do nadsyłania informacji o Waszych górskich dokonaniach – nie wszystko można znaleźć w internecie. Zapraszam również wszystkich chętnych do współpracy Spis treści: Pharilapcha (A. Sokołowski) Pamir (R. Róg) Nanda Devi East — debiut polskiego himalaizmu (J. Kurczab) Nowe drogi w … Continue reading „Taternik 4/2008”

Summit Series w Polsce

[3.04.2009]

Wyjątkowy festiwal wspinaczkowy — Summit Series Road Trip — po raz
pierwszy zawita do Polski tuż przed weekendem majowym.

Betlejemka pod lawiną

[25.03.2009]

W dniu 25 marca 2009 roku zeszła duża lawina w rejonie Uhrocia Kasprowego
w Dolinie Gąsienicowej. Na torze lawiny znalazła się baza taterników
„Betlejemka” (COS PZA).

Informacje dla trenerów wspinaczki sportowej

[18.03.2009] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej uprzejmie informuje wszystkich
zainteresowanych o sposobie uzyskania licencji trenerskich zgodnie
z wymogami Ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Komisja ds. taternictwa przy TPN

[13.03.2009] Brak zdjęcia

Przedstawiamy wspólną odpowiedź Polskiego Związku Alpinizmu
i Fundacji Kukuczki na pismo Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego
w sprawie planów utworzenia komisji ds. taternictwa przy TPN.

Regulamin licencji trenerskich

[25.02.2009] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej publikuje zatwierdzony przez Zarząd PZA
Regulamin licencji trenerskich w dyscyplinie wspinaczka sportowa.
Obowiązek
licencjonowania wynika z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie
kwalifikowanym i podlegają mu szkoleniowcy we współzawodnictwie
we wspinaczce sportowej.

Powołanie składu Komisji Bezpieczeństwa PZA

[14.02.2009] Brak zdjęcia

Zarząd PZA powołał Komisję Bezpieczeństwa PZA w następującym składzie: Piotr Morawski – przewodniczący (góry wysokie) Jarek Caban (sprawy instruktorskie) Marcin Gala (sprawy jaskiniowe) Marcin Kacperek (przewodnicy, narciarze, współpraca z PSPW i TOPR) Marcin Kantecki (bezpieczeństwo ścianek) Adam Pieprzycki (sprawy górskie, współpraca z TOPR) Piotr Pustelnik (góry wysokie, ogólne) Marek Wierzbowski (sprawy prawne, jaskinie i narciarstwo) … Continue reading „Powołanie składu Komisji Bezpieczeństwa PZA”

Akcja Zima 2009 — baza noclegowa PZA

[23.12.2008]

Termin obowiązywania akcji i ceny noclegów dla wspinaczy z klubów
zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu oraz warunki konieczne
do spełnienia, aby stać się beneficjentem „Akcji Junior”.

Betlejemka

[6.12.2008] Brak zdjęcia

Zapraszamy na nową stronę Betlejemki: www.betlejemka.org.pl W sezonie zimowym 2011/2012 proponujemy następujące szkolenia: Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej (KZTW) Kurs Zimowy Taternictwa (KZT) Kurs Wspinania Lodowego (KWL) Kurs Nawigacji (KN) Kurs Profilaktyki Lawinowej (KPL) – Centralny Ośrodek Szkolenia PZA mieści się w budynku noszącym nazwę „Betlejemka”, stojącym na Hali Gąsienicowej w Tatrach, na wysokości 1510 m n.p.m. W ośrodku odbywają się … Continue reading „Betlejemka”

Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)

[2.12.2008] Brak zdjęcia

1. Zadaniem Klubowych Komisji Egzaminacyjnych PZA (KKE PZA) jest prowadzenie nadzoru merytorycznego nad przeprowadzaniem egzaminów oraz czynności związanych z uzyskiwaniem obowiązujących kart. Do nadzoru nad uzyskiwaniem kart taternika w COS PZA na Hali Gąsienicowej powoływana jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2. Warunkiem uzyskania karty wspinacza jest: ukończenie z wynikiem pozytywnym, popartym pisemnym zaświadczeniem, szkolenia podstawowego (wg … Continue reading „Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)”