wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 20.02.2024

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 20.02.2024

Opublikowano: 2-04-2024; 12:01 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 2-04-2024; 12:09 przez Barbara_Batko

Relacja z zebrania Zarządu w formule on line w dn. 20.02.2024

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Michał Semow, Agnieszka Szrek-Burczyk, Piotr Bunsch, Monika Strojny, Bartłomiej Janusz

Sekretariat Zarządu: Barbara Batko, Anna Sitek, Jolanta Głowacka
Pracownicy: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy, Joanna Piskorek

Omówiono następujące sprawy:

  1. Powołanie do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej oraz taternictwie jaskiniowym.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dn. 20.02.2024 r. o:

  1. powołaniu do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej następujących osób:

Daria Nawój

Antoni Bąbel

  1. powołaniu do Kadry Narodowej Taternictwa Jaskiniowego następujących osób:

Grzegorz Piątkowski
Klaudia Piątkowska
Paulina Piechowiak

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Powołanie do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dn. 20.02.2024 r. o powołaniu do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej 17 zawodników:

Piotr Bunsch – KS Korona Kraków
Adrian Chmiała – KS Korona Kraków
Dominik Cyran – KW Sakw
Mariusz Federowicz – ŚKA Kielce
Małgorzata Jurewicz – KW Trójmiasto
Adam Karpierz – KS Korona Kraków
Jakub Kołodziej – KW Sakwa
Michał Korban – ŚKA Kielce
Gabriel Korbiel – KW Sakwa
Krystian Kowerczuk – KW Sakwa
Wojciech Pełka – KW Sakwa
Józef Soszyński – KW Trójmiasto
Mariusz Tofil – ŚKA Kielce
Michał Tomasik – KW Sakwa
Paweł Zieliński – KW Sakwa
Maciej Kucaba – KW Sakwa
Jakub Ciechański – KW Sakwa

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Trello jako narzędzie organizacji pracy i monitorowania działań Zarządu PZA.

J. Piskorek krótko przedstawiła narzędzia, które Zarząd może wykorzystać w bieżącej komunikacji. Kluczowe jest uzyskanie statusu organizacji non-profit, aby dostęp do nich był bezpłatny.

  1. Omówienie budżetu umowy nieolimpijskiej.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 3 z dn. 20.02.2024 r. o przyjęciu podziału budżetu na 2024 ze środków z umowy nieolimpijskiej zgodnie z przedłożoną propozycją.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Regulamin wyjazdów Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu (Grupa Młodzieżowa).

Ustalono, że należy przyjmować oświadczenia od pełnoletnich uczestników GM PZA w zakresie świadomości podejmowanego podczas wyjazdów ryzyka .

  1. Puchar Polski Juniorów na MOOD – 23. marca 2024.

P. Bunsch poinformował, że ma problem z lokalizacją Zawodów Pucharu Polski Juniorów. Krótko omówiono możliwe alternatywy.

  1. 50 lat Polskiego Związku Alpinizmu.

Zdaniem A. Szrek-Burczyk należy zastanowić się nad wydarzeniem z okazji jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Alpinizmu. Jednym z pomysłów jest połączenie jubileuszu z jednym z górskich festiwali. 

  1. Komisja Bezpieczeństwa – potencjalny sposób funkcjonowania.

M. Semow zadał zebranym pytanie czy Polski Związek Alpinizmu powinien analizować wypadki górskie. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. P. Xięski dodał, że  w przeszłości wielokrotnie podejmowano próby powołania Komisji Bezpieczeństwa. M. Semow postara się zainicjować temat.

Partnerzy