wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Po kursie instruktorskim

Po kursie instruktorskim

Opublikowano: 2-07-2007; 0:18 przez mteg

W terminie 16–24 czerwca 2007 odbył się w Rzędkowicach główny etap kursu
instruktorów alpinizmu jaskiniowego KTJ PZA.

Kurs instruktorów alpinizmu jaskiniowego.
Zajęcia z ratownictwa prowadzi Marek Lorczyk. Fot. Krzysztof
Recielski.


 

Zajęcia tego etapu koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

  • określenie celów nauczania w alpinizmie jaskiniowym,
  • unifikacja wiedzy i technik dotyczących jaskiń,
  • metodyka nauczania poszczególnych treści nauczania.

W sumie odbyło się 50 godzin lekcyjnych wykładów oraz 60 godzin zajęć
praktycznych.

 

W porównaniu do poprzednich kursów organizowanych przez KTJ PZA
większy nacisk położony został na aspekty dydaktyczne.

 

Dużo dyskutowaliśmy. Od początku zaakceptowany został model pracy
w czasie zajęć oparty na rezygnacji z oceny, dyskusji i dążenia
do osiągnięcia kompromisu. Przecież w przyszłości to właśnie absolwenci
tego kursu będą w przyszłości kształtować cele, które środowisko
jaskiniowe chce osiągnąć poprzez model szkolenia. Narzucanie gotowych
rozwiązań nie pozwoliłoby ukształtować przyszłych instruktorów.

 

Oczywiście czasu było za mało, żeby poruszyć wszystkie kwestie
obecne w pracy instruktora. Ale tego nie dało by się osiągnąć nawet
w czasie rocznego kursu. Podstawą rozwoju każdego nauczyciela jest
przecież samokształcenie.

 

Następnym etapem kursu będzie wyjazd w Tatry w terminie
12–14 października. W czasie tego etapu uczestnicy przećwiczą transport
poszkodowanego metodami autoratowniczymi. Odbędą się również zajęcia
z geologii Tatr oraz wykład z historii speleologii.

 

Zajęcia na kursie prowadzili:

profesor Henryk Grabowski

profesor Andrzej Matuszyk

Marcin Derlatka

Marcin Gala

Agnieszka Góralska

Marek Jędrzejczak

Marek Lorczyk

Andrzej Makarczuk

Robert Matuszczak

Włodzimierz Porębski

Krzysztof Recielski

Wacław Sonelski

Uczestnicy:

Robert Burak

Krzysztof Furgał

Szymon Kostka

Mirosław Pindel

Piotr Podobiński

Paweł Ramatowski

Darek Sapieszko

Wojciech Sieprawski

Emanuel Soja

Unifikacja:

Marcin Krajewski

Jarosław Rogalski

Kierownik kursu:

Marcin Gala

Partnerzy