wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komunikat KTJ — maj 2007

Komunikat KTJ — maj 2007

Opublikowano: 29-04-2007; 12:15 przez mteg

Informacje na temat Walnego Zjazdu Delegatów Klubów i Sekcji
Taternictwa Jaskiniowego, preliminarz szkoleń centralnych, kurs
instruktorski oraz zgłoszenia wypraw letnich.

 1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu KTJ PZA uprzejmie informujemy,
  że Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA
  odbędzie się w dniach 16–17. 11. 2007 (piątek–sobota)
  w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach.

  16 listopada od godziny 19:00 rozpocznie się rejestracja delegatów,
  a 17 listopada o godzinie 09:00 obrady. Ze względu na konieczność
  zakończenia
  obrad przed Speleokonfrontacjami, czyli przed godziną 17:00 prosimy
  o przybycie jak największej ilości delegatów już w piątek. Obrady zjazdu
  będą odbywały się w innym miejscu niż Zajazd Jurajski,
  tak, aby nie kolidowały ze Speleokonfrontacjami.

  Ustalony został następujący klucz wyboru delegatów:

  1. ilość delegatów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków
   klubu lub sekcji według stanu z dnia 31. 12. 2006r. Każdy członek musi
   posiadać kartę taternika i uznawać dany klub lub sekcję za organizację
   macierzystą,
  2. ilość delegatów: 1 delegat — 25 członków klubu.

  Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją
  dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym:

  „w przypadku stwierdzenia przez Komisję Mandatową
  nieprawomocności Walnego Zebrania lub wyjątkowo, w przypadku niemożności
  zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje
  możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia
  reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej
  z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu. Delegaci mianowani
  muszą spełniać te same wymagania, co delegaci z wyborów.”

  W terminie do 15. 10. 2007 r. na adres Biura PZA (Noakowskiego 10/12,
  00-666 Warszawa) należy nadesłać:

  • listę członków Klubu posiadających kartę taternika wg stanu
   z dnia 31. 12. 2006,
  • protokół z walnego zebrania klubu poświęconego wyborowi delegatów
   na WZD KiSTJ PZA lub wniosek Zarządu w sprawie mianowania delegatów
   (obowiązuje ten sam protokół co na WZD PZA, proszę tylko zmienić nazwę
   protokołu).

  Koszty przejazdu, noclegu oraz wyżywienia delegatów pokrywają
  ich macierzyste kluby.

 2. Poniżej zamieszczamy program tegorocznych kursów w taternictwie
  jaskiniowym organizowanych przez KTJ. Niektóre terminy są jeszcze
  nie potwierdzone przez organizatorów. Osoby zainteresowane kursami
  proszone są o mailowe zgłaszanie się do kierowników poszczególnych
  kursów.

  Preliminarz kursów ogólnoploskich 2007

  rodzaj szkolenia miejsce ilość osób
  i proponowany termin
  kierownik zgłoszenia do:
  kurs autoratownictwa jaskiniowego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 25 osób
  26–27. 05. 07
  Robert Matuszczak
  „Melon”
  melon_rm@wp.pl
  kurs podstaw ratownictwa jaskiniowego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 25 osób
  30. 06–01. 07. 07
  Robert Matuszczak
  „Melon”
  melon_rm@wp.pl
  manewry ratownictwa jaskiniowego Tatry jesień, kurs instruktorski Marcin Gala marcin.gala@pza.org.pl
  kurs fotografii jaskiniowej Jura 16 osób
  21–23. 09. 07
  Marcin Gala marcin.gala@pza.org.pl
  kurs kartowania (obsługa programu Walls)   późna jesień lub zima Włodek Porębski wlodek@life.pl

  Do pobrania szczegółowe informacje na temat kursów:

  — autoratownictwo,

  — podstawy ratownictwa.

  — warsztaty foto.

 3. Podjęta została decyzja o rozpoczęciu kursu instruktorskiego.
  Ze względu na ponad półroczną przerwę pomiędzy egzaminem kwalifikacyjnym,
  a początkiem kursu możliwy jest nabór dodatkowych kandydatów na kurs.
  Egzamin wstępny (teoretyczny i praktyczny) odbędzie się przy okazji
  Speleomistrzostw; rozpocznie się w czwartek po południu i zakończy się
  w piątek.

  Etap pierwszy kursu odbędzie się w Rzędkowicach w dniach
  16–24 czerwca.
  Kandydaci chętni do przystąpienia do dodatkowego naboru proszeni są
  o jak najszybszy kontakt z Marcinem Galą
  (marcin.gala@pza.org.pl,
  tel. 504 633 684).

 4. Do końca maja prosimy o przysyłanie zgłoszeń wypraw letnich (mailowo
  na adres
  agnieszka.gajewska@pza.org.pl
  marek.wierzbowski@pza.org.pl
  oraz listownie do biura PZA).

Agnieszka Gajewska

Partnerzy