wróć
Polski Związek Alpinizmu

Kurs Sędziów PZA

Opublikowano: 31-12-2004; 1:00 przez mteg

W dniach 26–27 lutego w siedzibie Polskiego Związku Alpinizmu w Warszawie
odbędzie się kurs Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA. Na program kursu
składają się część teoretyczna — omówienie przepisów i część praktyczna
— zajęcia na sztucznej ścianie. Celem kursu jest opanowanie przez
uczestników szkolenia aktualnie obowiązujących przepisów połączone
z uzyskaniem licencji Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA
oraz unifikacja dla aktualnych Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA.

Harmonogram kursu

26 lutego (sobota)

10.30 — rejestracja uczestników

11.00 — egzamin wstępny ze znajomości przepisów ICC

12.30–14.30 — część teoretyczna (wykłady)

14.30–15.30 — przerwa

15.30–19.30 — część teoretyczna (wykłady)

27 lutego (niedziela)

9.00–11.00 — część praktyczna (zajęcia na sztucznej ścianie)

12.00–13.00 — egzamin

12.00–16.00 — unifikacja dla aktualnych Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA

W stosunku do aktualnych sędziów PZA wymagany jest tylko
udział w unifikacji, tzn. w godzinach 12.00–16.00 w niedzielę.

Koszty

 • dla kandydatów na Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA: 200 zł,
 • dla aktualnych Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA: 100 zł (bez opłat dla sędziów, którzy wznawiali licencje w latach 2002–2004 r.),
 • uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów i zakwaterowania. Organizatorzy nie zapewniają noclegów z 26 na 27 lutego.

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • nadesłanie zgłoszenia w terminie do 31 stycznia,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu właściwej wpłaty na konto PZA,
 • w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji uczestników legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu o przynależności,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportowego.

Dodatkowe informacje

 1. Wpłat należy dokonywać na rachunek PZA nr 53 1160 2202 0000 0000 5515 6378 z tytułem wpłaty „KURS SĘDZIÓW WSPINACZKI SPORTOWEJ”.
 2. Aktualne przepisy ICC i PZA są dostępne na stronie http://kws.pza.org.pl/przepisy.acs
 3. Zgłoszeń można dokonywać zwykłą pocztą albo faksem (pobierz druk zgłoszenia). Załączniki do wniosku należy przedstawić w czasie rejestracji przed rozpoczęciem kursu.
 4. Liczba zgłoszeń jest ograniczona do 20. W przypadku większej liczby chętnych, o przyjęciu decyduje wynik egzaminu wstępnego, a w przypadku pomyślnego zdania egzaminu przez ponad 20 osób — w pierwszej kolejności na kurs zostaną przyjęci członkowie PZA, a następnie pozostałe osoby wg kolejności nadsyłanych zgłoszeń.
 5. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Kursu — Marcin Bibro pod numerami telefonów (14) 624 26 27 (7.00–8.00, 21.00–23.00)/(14) 626 33 91 (8.00–10.00), kom. 608 813 455.

Sekretarz KWS

Tomasz Kugler

Partnerzy
Partnerzy techniczni