wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Sportowej - Informacje > Kadra narodowa we wspinaczce sportowej

Kadra narodowa we wspinaczce sportowej

Opublikowano: 5-04-2012; 0:02 przez mteg | Modyfikacja: 14-03-2023; 12:54 przez Wspinaczka Sportowa

Rok 2023

Informacje na temat powołań do KN na rok 2023 >>

Rok 2022

Kadra narodowa PZA na 2022 rok – wykaz zawodników, którzy dopełnili wymaganych formalności – plik PDF

Regulaminy dotyczące powoływania Kadry Narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Zmiany należy zgłaszać pisząc na adres: biuro@pza.org.pl

Rok 2019

Komisja Wspinaczki Sportowej uprzejmie informuje o powołaniach do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na sezon 2019. 

Kadra narodowa PZA na 2019 rok – wykaz zawodników, którzy dopełnili wymaganych formalności

Powołania otrzymali:

 • Powołania do Kadry Olimpijskiej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF
 • Powołania do Kadry Młodzieżowej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF
 • Powołania do Kadry Nieolimpijskiej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF

Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej proszeni są o dopełnienie  formalności wskazanych w komunikacie >>

Regulaminy dotyczące powoływania Kadry Narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Trenerów, rodziców i zawodników prosimy o sprawdzenie poprawności danych. Ewentualne błędy prosimy zgłaszać pisząc na adres szkolenie@pza.org.pl

Rok 2018

Skład Kadry Narodowej PZA zatwierdzony decyzją Zarządu PZA z dnia 27.02.2018

Podział obowiązujący od 2018 roku to następujące grupy:

KN powołana została na podstawie regulaminów dostępnych w zakładce na stronie www /dokumenty

Przypominamy, że zawodnicy powoływani do kadry narodowej zobowiązani są do dopełnienia następujących formalności:

 • Posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zawodników KN obowiązuje zachowanie ciągłości ważności w/w badań, tj. jakakolwiek przerwa będzie skutkowała wykreśleniem ze składu KN. Badania należy przesłać e-mailem na adres biuro@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice). 
 • Przesłać do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną (NIE e-mail), prawidłowo wypełniony i podpisany druk zgody członka kadry narodowej. Druki do pobrania są tu: druk osoby pełnoletnie, druk osoby niepełnoletnie

Rok 2017

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2017 – aktualizacja marzec 2017 – kn 2017 aktualne

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2017 – kn 2017

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2017 wyłącznie dla TWG 2017 – twg2017

Reprezentacja Polski na The World Games 2017 – reprezentacja twg2017

Dofinansowania

Poniżej znajduje się zestawienie decyzji KWS dot. dofinansowań dla zawodników KN w 2017 roku.

 • Opublikowano: 15.05.2017 – ME Campitello di Fasa (P, C), PŚ Chamonix (P, C), PŚ Villars (P, C) – dofinansowania
 • Opublikowano: 08.05.2017 – PEJ Imst (P) – dofinansowania
 • Opublikowano: 27.04.2017 – PEJ Soure (B) – dofinansowania
 • Opublikowano: 24.04.2017 – PŚ Chongqing & Nanjing – dofinansowania
 • Opublikowano: 13.04.2017 – PEJ Graz – dofinansowania
 • Opublikowano: 24.03.2017 – PŚ Meiringen – dofinansowania

Rok 2016

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016 – aktualizacja po I półroczu

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016 wyłącznie dla TWG 2017 – aktualizacja po I półroczu

Wykaz zawodników objętych programem dofinansowań „Minimum + Premia” – lista zawodników w pliku PDF

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016 – aktualizacja.

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016 wyłącznie dla TWG 2017 – aktualizacja.

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016.

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2016 wyłącznie dla TWG 2017.

Dofinansowania

Poniżej znajduje się zestawienie decyzji KWS dot. dofinansowań dla zawodników KN w 2016 roku.

 • Opublikowano: 20.10.2016 – PŚ Xiamen, PŚ Wujiang – dofinansowania
 • Opublikowano: 29.08.2016 – MŚ w Paryżu – dofinansowania
 • Opublikowano: 29.08.2016 – MEJ w Mitterdorf – dofinansowania
 • Opublikowano: 13-08-2016 – PEJ w Imst – dofinansowania
 • Opublikowano: 9-08-2016 – PŚ Arco, PŚ Monachium, MEJ Langenfeld, PEJ L’Argentière, PŚ Briancon, Villars, Chamonix – dofinansowania
 • Opublikowano: 7-06-2016 – PEJ Graz – dofinansowania
 • Opublikowano: 16-05-2016 – PEJ Imst, PŚ Innsbruck, Nanjing, Chongqing, Kazo, Meiringen – dofinansowania 

 

Rok 2015

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2015.

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2015 – aktualizacja po I półroczu.

Wykaz szkolonych zawodników PZA 2015 wyłącznie dla TWG 2017.

Dofinansowania

Poniżej znajduje się zestawienie decyzji KWS dot. dofinansowań dla zawodników KN w 2015 roku.

Opublikowano: 20-11-2015 – dofinansowania

 

Przepisy PZA

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji zawodników do kadry narodowej oraz kadry objętej programem TWG 2017:

Partnerzy