wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania do Kadry Narodowej 2019

Powołania do Kadry Narodowej 2019

Opublikowano: 14-01-2019; 13:53 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 14-01-2019; 16:47 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej uprzejmie informuje o powołaniach do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na sezon 2019. 

Powołania otrzymują:

 • Powołania do Kadry Olimpijskiej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF
 • Powołania do Kadry Młodzieżowej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF
 • Powołania do Kadry Nieolimpijskiej otrzymują – plik PDF, na podstawie wyników – plik PDF

Regulaminy dotyczące powoływania Kadry Narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Trenerów, rodziców i zawodników prosimy o sprawdzenie poprawności danych. Ewentualne błędy prosimy zgłaszać pisząc na adres szkolenie@pza.org.pl

Formalności:

Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej proszeni są o dopełnienie następujących formalności. 

 1. Przesłać do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres szkolenie@pza.org.pl, prawidłowo wypełniony i podpisany druk zgody członka Kadry Narodowej na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Druki do pobrania są tu: 
 2. Przesłać do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres szkolenie@pza.org.pl w dwóch egzemplarzach, prawidłowo wypełnione i podpisane Porozumienie z Członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu
 3. Posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub za zgodą KWS przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego:
  • W przypadku zawodników, którzy przeszli w 2018 roku badania w COMS i są one ważne, nie ma obowiązku przesyłania do PZA zaświadczeń,
  • Zawodnicy, których badania straciły ważność proszeni są o kontakt z szkolenie@pza.org.pl 
  • Nowo powołani zawodnicy przedstawiają badania wystawiane przez lekarzy uprawnionych do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zaświadczenia należy przesłać e-mail w formie skanu/zdjęcia na adres szkolenie@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice). KWS poinformuje o dacie badań w COMS w osobnym komunikacie. 

Zawodników Kadry Narodowej obowiązuje zachowanie ciągłości ważności w/w badań, tj. jakakolwiek przerwa będzie skutkowała wykreśleniem ze składu kadry. Informujemy również, że w akcjach szkoleniowych i zawodach międzynarodowych, dofinansowywanych przez PZA, mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy Kadry Narodowej będący członkami klubów zrzeszonych w PZA.  

Prosimy o dopełnienie w/w formalności do dnia 24.01.2019 do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura PZA). Adres: Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. 

Dopełnienie wszystkich w/w formalności uprawnia zawodnika do korzystania z pełni praw przysługujących członkom Kadry Narodowej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie@pza.org.pl 

Partnerzy