wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Sportowej - Informacje > Sędziowie Wspinaczki Sportowej

Sędziowie Wspinaczki Sportowej

Opublikowano: 1-12-2008; 13:46 przez mteg | Modyfikacja: 26-07-2023; 12:40 przez Piotr Bunsch

Koordynator sędziów zajmuje się wszystkimi sprawami sędziowskimi. Obecnie tę rolę pełni Rafał Kanowski. Wszelkie pytania i sprawy proszę kierować na maila: rafal.kanowski@pza.org.pl

Regulamin sędziów wspinaczki sportowej opisuje zasady szkolenia i przyznawania stopni sędziowskich. Określa również sposób nominowania obsady sędziowskiej na zawody. Plik można znaleźć tutaj .

Lista aktywnych sędziów i stażystów znajduje się tutaj. W przypadku błędów prosimy o kontakt z koordynatorem.

Sędziów zapraszamy na grupę na Facebooku, na której są komunikowane wszystkie bieżące sprawy.

Jak zostać sędzią

Najprostszym sposobem zostania sędzią, jest odbycie kursu sędziowskiego. Kurs odbywa się zwykle raz do roku i kończy się egzaminem.

Następnie odbywasz bezpłatny staż i zostaniesz sędzią konkurencji, na przykład boulderingu. Możesz wtedy sędziować wszystkie zawody bulderowe jako sędzia drogi.

Gdy odbędziesz wszystkie staże, masz zrobiony kurs i zdany egzamin – zostajesz sędzią wspinaczki sportowej. 

Jest jeszcze druga droga. Jeżeli masz już jakieś doświadczenia w sędziowaniu (przykładowo, zostałeś/aś kiedyś poproszony/a o sędziowanie problemu bulderowego podczas zawodów; jesteś zawodnikiem i dobrze wiesz, o co chodzi) – możesz zostać sędzią konkurencji bez kursu, po odbyciu stażu. W tym celu skontaktuj się z koordynatorem, opisując swoje doświadczenie. Pamiętaj jednak, że żeby zostać sędzią wspinaczki sportowej, będziesz musiał/a odbyć kurs i zdać egzamin (odbyte wcześniej staże będą zaliczone).

Jeżeli jesteś wstępnie zainteresowany/a wzięciem udziału w kursie, wypełnij ankietę. Ankieta pomoże nam przy doborze miejsca oraz rozmiaru kolejnego kursu. Zgłoszenie nie jest wiążące. 

Tabela wynagrodzeń

Wynagrodzenie dzienne sędziego (dniówka) zależy od stopnia sędziowskiego (Stażysta, Sędzia Konkurencji, Sędzia WS, Sędzia Główny) oraz funkcji pełnionej na zawodach. Funkcje, które może pełnić osoba o danym stopniu sędziowskim, definiuje regulamin sędziów

Funkcja

Stażysta

Sędzia Konkurencji

Sędzia WS

Sędzia Główny

stażysty

0

0

0

0

sędziego drogi

150

200

250

250

sędziego technicznego

250

250

sędziego głównego

250*

* sędzia główny rozlicza jeden dzień więcej niż czas trwania zawodów z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji i przygotowanie odprawy z sędziami

Aktualizacja regulaminu sędziów

W marcu 2022 regulamin sędziów został zaktualizowany. Dotychczasowe Kolegium Sędziów zostało zastąpione koordynatorem sędziów. Zmiany dotyczą sposobu awansowania sędziów na kolejne stopnie. Rozdzielono funkcję pełnioną na zawodach wspinaczkowych, od stopnia sędziowskiego co pozwoli na większą responsywność obsady sędziowskiej. Zmieniło się również nazewnictwo na bardziej adekwatne – na przykład sędziego PZA zastąpi sędzia Wspinaczki Sportowej (WS).

Sposób transferu z poprzedniego regulaminu opisują następujące reguły:

  • Sędzią Wspinaczki Sportowej zostaje każdy dotychczasowy Sędzia PZA, który w latach 2018 – 2022 sędziował na co najmniej jednych zawodach organizowanych przez PZA.
  • Sędzią Głównym zostaje każdy dotychczasowy Sędzia Główny, który w latach 2018 – 2022 pełnił to stanowisko na co najmniej jednych zawodach organizowanych przez PZA.
  • Dotychczasowy Stażysta (w starym systemie) chcąc zostać Sędzią Konkurencji, jest zobowiązany przedstawić koordynatorowi sędziów listę zawodów, w których uczestniczył w latach 2018 – 2022 oraz pełnione obowiązki. W konkurencjach, w których staż został już odbyty, sędzia staje się Sędzią Konkurencji. 
  • W przypadku sędziów nieaktywnych od roku 2018 stopnie przyznawane są po odbyciu jednego nieodpłatnego stażu.
  • Opłaty licencyjne dla sędziów zostają zniesione. Sędziowie, którzy opłacili licencję na 2022 rok, mogą zwrócić się o jej zwrot.
Partnerzy