wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Juniorów i Seniorów na prowadzenie 27 Maja – Wrocław

Puchar Polski Juniorów i Seniorów na prowadzenie 27 Maja – Wrocław

Opublikowano: 12-05-2023; 13:54 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 24-05-2023; 9:43 przez Piotr Bunsch

PPJ i PPS 2023_zdjęcie w tle wydarzenia-01-01

AKTUALIZACJA: 24.05.2023 – szczegółowy harmonogram (poniżej). 

W dniu 27 maja 2023 r. we Wrocławiu odbędą się zawody – PUCHAR POLSKI JUNIORÓW I SENIORÓW W PROWADZENIU

  1. Organizacja

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA

dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal (kontakt: zawody@zerwa.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook

2. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Power4Young – Polska Fundacja Wychowania Fizycznego

Skalnik

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Patronat medialny nad imprezą objęło: wspinanie.pl

3. Uczestnictwo

Klasyfikowani w wynikach Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików w prowadzeniu będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2023. 

Możliwe jest wykupienie jednorazowej licencji zawodnika za kwotę 10 zł. Licencja taka będzie obowiązywać tylko na te jedne zawody tj. 27 maja 2023 r.  Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Kategorie:

  • Seniorzy
  • Młodzieżowcy
  • Juniorzy
  • Juniorzy młodsi
  • Młodzicy

Ze względu na sposób przeprowadzenia eliminacji i finałów (punkt 4. komunikatu: Formuła zawodów) możliwe jest jednoczesne uczestnictwo zawodnika Pucharu Polski Juniorów (w kategorii Junior młodszy, Junior lub Młodzieżowiec) w Pucharze Polski Seniorów.  Udział ten musi zostać zadeklarowany podczas rejestracji zawodnika w biurze zawodów. Prosimy pamiętać o odpowiednim wypełnianiu formularza przez rodziców/ opiekunów dla osób niepełnoletnich.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Formuła zawodów

Formuła eliminacji

Eliminacje w formule flash, 2 drogi eliminacyjne.

Dla kategorii wiekowych JM, J oraz M start na drogach eliminacyjnych będzie jednocześnie eliminacjami Pucharu Polski Seniorów. Uczestnictwo w Pucharze Polski Seniorów musi zostać zadeklarowane podczas rejestracji zawodnika w biurze zawodów.

Kategorie JM,J,M i senior startują na tych samych drogach eliminacyjnych.
Formuła finałów dla kategorii juniorskich: Młodzików, JM, J, M

Finały ze strefą izolacji w formule OS. 

Do finałów zostanie zakwalifikowanych 8 najlepszych zawodników w każdej kategorii. 

Formuła finałów dla Seniorów

Finały ze strefą izolacji w formule OS. 

Do finału Pucharu Polski Seniorów zostanie zakwalifikowanych 8 zawodników kobiet i mężczyzn z najlepszym wynikiem na drogach eliminacyjnych (wśród kategorii: JM, J, M oraz seniorów). 

Finały seniorów odbędą się na tych samych drogach co kategorie JM,J,M

Wynik na drodze finałowej zawodnika z kategorii, który zakwalifikował się również do finału Pucharu Polski Seniorów, jest ustalany automatycznie na podstawie jego startu jako JM,J i M.

5. Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / ЧемпіонатПольщі / КубокПольщідляукраїнськихальпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: zawody@zerwa.pl

Zapisy dla ukraińskich zawodników przez formularz internetowy podany poniżej w punkcie 6. rejestracja.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna– wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

6. Rejestracja

Rejestracja wszystkich zawodników przez formularz zgłoszeniowy podany na stronie https://plan4u.pl/zerwa

Lista osób zapisanych jest dostępna pod linkiem >>>>>>

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na adres:zawody@zerwa.pl.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Rejestracja zawodników od 12 maja 2023 r. Przy rejestracji zawodnika konieczne jest opłata za pakiet startowy.

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 24 maja 2023r. (czwartek). 

W przypadku niedotrzymania tego terminu, zawodnik może wziąć udział w zawodach, jednak wtedy opłata za pakiet startowy będzie wynosiła 200 zł. 

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 19 Maja! 
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

9. Pakiet startowy

Rejestracja na zawody wymaga jednocześnie opłaty pakietu startowego.

Koszt pakietu startowego:

100 zł start w Pucharze Polski Juniorów lub/i Pucharze Polski Seniorów

145 zł pakiet startowy VIP z pamiątkową koszulka z zawodów (możliwość zakupu do 22 maja 2023 r.)

+10 zł jednorazowa licencja zawodnicza). W przypadku posiadania licencji zawodniczej PZA całorocznej, opłata nie wymagana.

Opłata za pakiet startowy poprzez stronę: https://plan4u.pl/zerwa

Lista osób zapisanych jest dostępna pod linkiem >>>>>>

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres zawody@zerwa.pl

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

10. Miejsce

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa, 

  1. Szczecińska 17d, Wrocław 54-517

tel. kontaktowy do recepcji obiektu: 500 706 192

11. Harmonogram

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie.

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku WOW Zerwa: https://www.facebook.com

 

Piątek 26.05.2023

20.00                                   publikacja list startowych na stronie FB  wydarzenia

Sobota 27.05.2023

7.00                                     publikacja filmów z dróg eliminacyjnych na stronie FB wydarzenia

7.45                                     otwarcie biura zawodów i strefy rozgrzewkowej

9.00-11.30                          -start Juniorów Młodszych na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga V)

                                             -starty Juniorek Młodszych na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga VI)

                                             -start J, M, S (mężczyźni) na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga VII)

                                             -start J, M, S (kobiety) na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga VIII)

                                             -starty Młodzików Chłopców na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga I)

                                             -starty Młodzików Dziewcząt na drodze eliminacyjnej nr 1 (droga II)

11.30-14.00                        start Juniorów Młodszych na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga VII)

                                             start Juniorek Młodszych na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga VIII)

                                             start J, M, S (mężczyźni) na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga V)

                                             start J, M, S (kobiety) na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga VI)

                                             start Młodzików Chłopców na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga III)

                                             start Młodzików Dziewcząt na drodze eliminacyjnej nr 2 (droga IV)

14.00-17.30                        przerwa techniczna

17.30                                   zamknięcie strefy izolacji dla finalistów wszystkich kategorii

17.45                                   prezentacja zawodników i oglądanie dróg finałowych

18.00 – 20.00                      finały (4 drogi równolegle)

20.30                                   dekoracja zawodników

 

12. Dojazd

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa

  1. Szczecińska 17d, Wrocław 54-517

Samochodem – dojazd autostradową obwodnicą Wrocławia, zjazd Wrocław-Stadion (Tarczyński Arena).

Pociągiem – bezpośrednio przy WOW Zerwa znajduję się stacja PKP Wrocław Stadion.

Tramwajem – nr: 3, 10, 20 (przystanek: GLINIANKI).

13. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal

Sędzia główny PZA: Rafał Strzelecki

Główny konstruktor dróg PZA:  Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg PZA: Piotr Suder, Jędrej Kowal

Sędziowie PZA:   Maciej Melcher, Olga Tanasheva, Tomasz Polichnowski, Wioleta Tymofiejewicz.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski we Wrocławiu w dniu 27 Maja 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy