wróć
Polski Związek Alpinizmu

Media

Opublikowano: 2-03-2011; 16:32 przez mteg | Modyfikacja: 13-11-2023; 14:55 przez Emilia Karnecka

O Polskim Związku Alpinizmu Jest federacją klubów i sekcji zrzeszających taterników, grotołazów, narciarzy wysokogórskich, wspinaczy skalnych i zawodników wspinaczki sportowej. Celem PZA jest rozwijanie polskiego alpinizmu, przez który rozumie się wszelkie sporty wymagające umiejętności wspinaczkowych. PZA realizuje swoje cele m.in. przez:

 • sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami organizacji zrzeszonych w PZA oraz kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad uprawiania alpinizmu,
 • czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etycznego wśród członków klubów i organizacji alpinistycznych oraz trenerów i instruktorów,
 • kontakty z podobnymi organizacjami sportowymi za granicą,
 • popieranie i ułatwianie działalności alpinistycznej w kraju i za granicą w szczególności działalności sportowej, treningowej, szkoleniowej eksploracyjno-dokumentacyjnej, w tym organizowanie wypraw narodowych,
 • organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony przyrody i innych inicjatyw prośrodowiskowych.

Na terenie Tatr PZA prowadzi Centralny Ośrodek Szkoleniowy „Betlejemka” na Hali Gąsienicowej oraz obozowiska taternickie (Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku oraz na Polanie Rogoźniczańskiej). Od roku 2014 Polski Związek Alpinizmu jest członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego; wspinaczka sportowa zadebiutowała  na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio. PZA  jest członkiem założycielem Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) oraz członkiem Union Internationale de Speleologie (UIS), International Federation of Sport Climbing (IFSC), International Ski Mountaineering Federation (ISMF), European Speleological Federation (FSE). Polski Związek Alpinizmu prowadzi starania o udostępniane rejonów wspinaczkowych na obszarach chronionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo wspinaczy PZA przyczynia się do wymiany punktów asekuracyjnych na istniejących drogach, w tym wytyczania nowych dróg wspinaczkowych. Ponadto PZA podejmuje akcje czyszczenia skał z kruszyzny, krzaków, ziemi itp.

Misja PZA Dostarczanie wiedzy, inspiracji, wsparcia oraz obrona interesów środowisk wszystkich dyscyplin, zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w PZA (tj. szeroko pojętej społeczności wspinaczy, grotołazów, narciarzy wysokogórskich, zawodników wspinaczki sportowej). PZA publikuje dwa kwartalniki: „Taternik” i „Jaskinie”. „Taternik” wydawany jest od 1907r. i jest jednym z najstarszych czasopism polskich. Obecnie istnieje możliwość jego zakupu również w wersji elektronicznej. Kwartalnik „Jaskinie” wydawany jest od 1992r. Każdego roku udzielane jest przez PZA dofinansowanie, które jest dostępne dla wszystkich członków Związku bez względu na wiek. Ważne jest, aby mogli realizować swoje marzenia. W duchu sportu i koleżeństwa, Polski Związek Alpinizmu zrzesza na dzień dzisiejszy prawie 5 500 osób połączonych swoją pasją do gór i jaskiń. Zostań członkiem klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu już dziś i uzyskaj możliwość m.in.:

 • korzystania z tatrzańskiej bazy noclegowej na preferencyjnych warunkach finansowych;
 • ubiegania się o dofinansowanie wypraw, wyjazdów wspinaczkowych, udziału w zgrupowaniach kadry narodowej, zawodach międzynarodowych itp.;
 • ubezpieczenia w trakcie wyjazdów na zawody;
 • bezpłatnego wspinania się np. na Górze Zborów;
 • eksploracji jaskiń tatrzańskich;
 • udziału w szkoleniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkoleniowy PZA „Betlejemka”;
 • udziału w kursach doszkalających (szkolenie lawinowe, autoratownictwo i ratownictwo w taternictwie jaskiniowym);
 • udziału jako reprezentant PZA w meetingach wspinaczkowych (Walii -Plas Y Brenin, Szkocji – Glen More Lodge, Francji-ENSA);
 • rozwoju kariery sportowej poprzez m.in. programy i obozy unifikacyjne;
 • ubiegania się o stypendia sportowe Ministra Sportu i Turystyki;
 • jako zawodnik wnioskowania o indywidualne tryb nauczania na uczelniach, ubiegania się o stypendia i nagrody za wyniki sportowe na uczelniach, w urzędach miast, gmin i powiatów;
 • współzawodnictwa na arenie międzynarodowej
 • uzyskania rabatów na zakup sprzętu i odzieży sportowej w sklepach sportowych współpracujących z PZA

Dowiedz się  jak Twój klub może przystąpić do Polskiego Związku Alpinizmu i dołącz do naszej stale rosnącej społeczności!

Przydatne materiały:

 Logo PZA:

W razie potrzeby przygotowania innego formatu prosimy o kontakt: marek.karnecki@pza.org.pl

Partnerzy