wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Kurs instruktorski — kwalifikacja

Kurs instruktorski — kwalifikacja

Opublikowano: 17-09-2006; 10:28 przez mteg

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 23 września 2006 roku odbędzie się
spotkanie kwalifikacyjne kursu instruktorów alpinizmu jaskiniowego.


Zapraszamy wszystkich kandydatów na instruktrów alpinizmu jaskiniowego.
Spotykamy się w sobotę 23 września w Brandysówce w Dolinie Będkowskiej
o godz. 11:00.

 

Przypominamy wymagania dla kandydatów:

 • Co najmniej pięcioletni okres uprawiania alpinizmu jaskiniowego
  od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 • Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich
  i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości
  jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata; większość z tych
  piędziesięciu przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach
  o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej
  połączonej z biwakiem podziemnym.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej
  poza granicami Polski.
 • Udział w co najmniej dwóch centralnych szkoleniach
  specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez
  Polski Związek Alpinizmu.
 • Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych
  obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 • Posiadanie skierowanie z macierzystego klubu jaskiniowego
  zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

Prosimy o przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:

 • dyplom (ksero) ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • karta taternika jaskiniowego,
 • wykaz przejść jaskiniowych od uzyskania karty taternika
  jaskiniowego według schematu: data, jaskinia, osiągnięte miejsce
  w jaskini, styl akcji (poręczowanie, po linach, eksploracja…), ilość
  uczestników,
 • wykaz przejść wspinaczkowych,
 • udział w wyprawach eksploracyjnych,
 • udział w szkoleniach centralnych,
 • inne osiągnięcia w działalności sportowej, klubowej…
 • dokument ukończenia części ogólnej kursu instruktora sportu
  (ostateczny termin posiadania tego dokumentu — 30 marca 2007 r.).

Kwalifikacja na kurs instruktorski odbędzie się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • egzaminu teoretycznego,
 • sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo,
  ratownictwo, wspinanie).

Prosimy o przywiezienie ze sobą:

 • osobistego sprzętu jaskiniowego (z kaskiem włącznie),
 • sprzętu wspinaczkowego umożliwiajacego poprowadzenie drogi
  na własnej protekcji.

Prosimy o jak najszybszy kontakt i potwierdzenie Swojej obecności
u Marka Wierzbowskiego:

telefon +48608079670

e-mail: marek.wierzbowski@pza.org.pl.

Agnieszka Gajewska

Partnerzy