wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komunikat KTJ PZA

Komunikat KTJ PZA

Opublikowano: 24-03-2006; 17:05 przez mteg

Prosimy o zapoznanie się z marcowym komunikatem Komisji Taternictwa
Jaskiniowego.

 1. 10 marca 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia
  8 lutego 2006 roku w sprawie uprawiania alpinizmu jaskiniowego. Tekst
  dokumentu zamieszczony jest w Dzienniku Ustaw nr 30 z dnia 24 lutego
  2006 r poz. 211. Można się z nim zapoznać również na stronie
  Ministerstwa Sportu.

   

  W myśl rozporządzenia, a zgodnie z wolą Nadzwyczajnego Walnego
  Zjazdu Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA z zeszłego
  roku, wprowadzony został stopień młodszego taternika jaskiniowego.

   

  Dokumenty wydane na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów
  zachowują swoją ważność, co oznacza, że nie musimy, choć możemy, wymieniać
  naszych kart taternika. Nowe dokumenty, zgodne z wydanym rozporządzeniem,
  są obecnie w przygotowaniu i będą wydawane od połowy kwietnia. Zasady
  wydawania kart taternika nie ulegają zmianom, poza zmianami wynikającymi
  z rozporządzenia.

 2.  

 3. Po długich pertraktacjach z Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego
  osiągnęliśmy porozumienie dotyczące zasad udostępnienia jaskiń
  na terenie TPN. Nowe Zarządzenie Dyrektora TPN precyzujące zasady
  udostępnienia
  jaskiń tatrzańskich dla ruchu taternickiego zostanie wydane 1 kwietnia
  2006 roku. Nowa lista jaskiń udostępnionych dla ruchu taternickiego
  będzie obowiązywać po wprowadzeniu w życie Planu Ochrony Tatrzańskiego
  Parku Narodowego, czyli od początku 2007 roku.

 4.  

 5. Kolejny już miesiąc trwają prace nad upaństwowieniem naszych
  uprawnień instruktorskich.

   

  Na podstawie zgłoszeń Kolegów instruktorów oraz możliwości
  i warunków stawianych przez jednostki organizujące część ogólna kursu
  instruktorskiego udało się ustalić jeden kurs, którego ramy czasowe,
  finansowe i organizacyjne są dla nas dosyć korzystne. Kurs ten
  odbędzie się w dniach 12–14 i 19–21 maja 2006 roku w Warszawie. Są to
  dwa przedłużone o piątkowe popołudnie weekendy. Ponieważ w tym czasie
  musimy zmieścić się z całym obowiązującym materiałem należy
  przygotować się na wielogodzinne zajęcia. Kurs zakończony będzie
  egzaminem; możemy jednak liczyć, że zostaniemy przez wykładowców
  przygotowani do niego na tyle dobrze, że nie powinniśmy mieć problemów
  z zaliczeniem kursu. Koszt kursu nie jest jeszcze ostatecznie ustalony.
  Z wstępnych ustaleń nie powinien przekroczyć 400 zł. Mamy nadzieję,
  że większość tej kwoty uda się pokryć ze zgromadzonych przez nas
  funduszy.

   

  Część specjalistyczna powinna odbyć się w pierwszej połowie czerwca.
  Na razie nie jest możliwe sprecyzowanie ani terminu, ani ram czasowych
  i programowych ze względu na trwające cały czas ustalenia z AWFem.

   

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na część ogólną kursu instruktorskiego
  na adres agnieszka.gajewska@pza.org.pl.

   

  Osoby zainteresowane nowym kursem instruktorskim mają możliwość
  uczestniczenia w części ogólnej kursu instruktorskiego. Ich udział
  odbywa się na własną odpowiedzialność tzn. ukończenie tej części
  nie oznacza automatycznej kwalifikacji na kurs instruktora taternictwa
  jaskiniowego. Niestety, nie możemy również zagwarantować, że możliwe
  będzie zorganizowanie kursu dla instruktorów taternictwa jaskiniowego
  w tym roku.

 6.  

 7. Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy bardzo serdecznie
  na spotkanie KTJ z kierownikami wypraw i Prezesami (przedstawicielami)
  Klubów. Spotkanie zaplanowane jest na 23 kwietnia 2006 roku w Podlesicach.
  Dokładne miejsce i godzina spotkania zostaną podane w terminie
  późniejszym. Na spotkanie zapraszamy również wszystkich zainteresowanych
  kształtem i przyszłością ruchu speleologicznego w Polsce.

 8.  

 9. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wypraw zagranicznych do 15 kwietnia
  2006 roku. Zgłoszenia powinny zawierać oprócz opisanego celu i planów
  działania w miarę realny skład. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres
  agnieszka.gajewska@pza.org.pl
  marek.wierzbowski@pza.org.pl.Agnieszka Gajewska

Partnerzy