wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komunikat w sprawie WZDKiSTJ 2013

Komunikat w sprawie WZDKiSTJ 2013

Opublikowano: 4-03-2013; 21:54 przez mteg

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu w oparciu o wytyczne Komisji Rewizyjnej PZA z dnia 7 listopada 2009 w których stwierdzono, że kadencja obecnej KTJ nie może być dłuższa niż bieżąca kadencja Zarządu PZA, informuje, że Walny Zjazd Komisji i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego odbędzie się w terminie 18-19 maja 2012 roku.

Delegaci klubów i sekcji taternictwa jaskiniowego wybiorą przedstawicieli środowiska jaskiniowego. Komisja Taternictwa Jaskiniowego zostanie oficjalnie powołana do tej funkcji przez Zarząd PZA nowej kadencji.

Klucz wyboru delegatów jest następujący: ilość delegatów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji według stanu z dnia 31.12.2012r, według klucza 1 delegat na 25 członków klubu.

Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym „wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie
prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu”

W terminie do 10.05.2013 r należy przesłać mailem na adres ktj@pza.org.pl następujących dokumentów:1. Lista członków klubu wg stanu na dzień 31.12.2012

2. Protokół komisji Mandatowej z walnego zebrania klubu na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ ( zał nr 1)

3.Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ PZA ( zał nr 2)


Oryginały dokumentów delegaci musza dostarczyć Komisji Mandatowej WZD KiSTJ PZA, co jest warunkiem otrzymania prawa głosu przez delegatów.

Miejsce Walnego Zjazdu zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Regulamin Walnego Zjazdu dostępny jest tutaj

Partnerzy