wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komunikat w sprawie wyprawy centralnej Chiny 2013

Komunikat w sprawie wyprawy centralnej Chiny 2013

Opublikowano: 22-05-2013; 11:47 przez mteg

W związku z poparciem udzielonym przez KTJ PZA projektowi wyprawy centralnej do Chin, ogłaszamy nabór do jej składu.

Wyprawa ma na celu kontynuację eksploracji wschodniej części pasma Wuliang, w prowincji Hubei, w rejonie miejscowości Shizilu. Więcej informacji o dotychczasowej działalności w rejonie można znaleźć na stronie PZA oraz w nadchodzącym numerze kwartalnika „Jaskinie”.


Planowany, orientacyjny termin wyjazdu to 10.10.2013 – 10.11.2013.
Przewidywane koszty do pokrycia przez uczestnika: ok. 5 000 zł.


Osoby zainteresowane udziałem w wyprawie prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca na adres ktj.chiny@pza.org.pl zgłoszenia zawierającego następujące informacje:

Część I: Dane personalne potrzebne do uzyskania zezwolenia: 1. Nazwisko

 2. Imiona

 3. Data i miejsce urodzenia

 4. Adres

 5. Wykształcenie i zawód (potrzebne do formalności wizowych)

 6. Numer paszportu i data ważności (minimum do 30.05.2014)

 7. Organ wydający paszport

 8. Adres e-mail

 9. Telefon

Część II: Informacje potrzebne do przeprowadzenia kwalifikacji: 1. Nr Karty Taternika i rok jej uzyskania

 2. Przynależność klubowa

 3. Uczestnictwo w wyprawach eksploracyjnych (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok)

 4. Znajomość języka angielskiego (samoocena: brak; poziom podstawowy – umiejętność porozumienia się w podstawowych sprawach życia codziennego; poziom konwersacyjny – umiejętność ustnego porozumienia się w każdej sytuacji: hotel, sklep, restauracja, rozmowa o jaskiniach; poziom zaawansowany – znajomość języka wystarczająca do samodzielnego sporządzania opisów jaskiń)

 5. Umiejętność pracy z zestawem pomiarowym Leica DistoX + PDA (nazwy jaskiń kartowanych za pomocą zestawu, rejon oraz organizator i rok wyprawy jeśli dotyczy)

 6. Doświadczenie w zakresie obróbki danych pomiarowych i sporządzania dokumentacji, w szczególności za pomocą technik komputerowych. (nazwy jaskiń, których dokumentację opracowywał kandydat i nazwa rejonu w którym one się znajdują; używane oprogramowanie)

 7. Ewentualna dotychczasowa działalność w jaskiniach Chin (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok wyprawy)

Kwalifikacja na wyprawę będzie prowadzona w oparciu o doświadczenie kandydatów wykazane w punktach 3 – 7. Ostateczna decyzja o składzie personalnym wyprawy należy do kierownika.Organizatorzy:

Andrzej Ciszewski – Kierownik wyprawy

Mateusz Golicz

Partnerzy