wróć
Polski Związek Alpinizmu

Chiny 2016

Opublikowano: 21-11-2016; 9:10 przez Ewelina Raczyńska

Termin:          07.10.2016-05.11.2016

Celem działalności tegorocznej wyprawy była eksploracja w otoczeniu miasta Lichuan, w prowincji Hubei. Kolejny raz głównym rejonem działalności wyprawy był rejon wioski Niu Lan Ping Cun, oddalonej 40 km na wschód od miasta Lichuan, gdzie rozpoczęliśmy działalność w roku 2014.

            Wyprawę rozpoczynamy tygodniowym rekonesansem w składzie: Andrzej Ciszewski, Mateusz Golicz oraz Paweł Maciejewski. Rekonesans prowadzony był w paśmie górskim na wschód od miasta Lichuan, ograniczonym doliną rzeki Qing Jiang. Rekonesans okazał się być bardzo owocny, gdyż zlokalizowano około 30 otworów, z czego większość można uznać za bardzo interesujące. Jaskinie mają zróżnicowany charakter oraz genezę, gdyż część z nich to stare, poziome przepływy, natomiast część to studnie osiągające czasami imponujące rozmiary. Wyniki rekonesansu stwarzają nowe perspektywy eksploracyjne dla kolejnych wypraw na najbliższe lata.

Nacieki w Jaskini Chanzi Dong - fot. Michał Ciszewski

            W pierwszej części wyprawy rozpoczęliśmy równolegle eksplorację w dwóch jaskiniach, w których działalność została przerwana w ubiegłym roku z powodu braku czasu. W jaskini Lu Tian Keng (Zielona Studnia) eksplorację kontynuowaliśmy od głębokości 155 m, z krawędzi kolejnej głębokiej studni. Studnia ma szczelinowy charakter z licznymi poziomymi ciągami bocznymi i doprowadza do podziemnej rzeki płynącej w kilkunastometrowej wysokości korytarzu. W momencie, rozpoczęcia działalności przepływ wynosił ok. 30 l/s. Idąc pod prąd wody dało się dotrzeć do rozległego głębokiego jeziora, do którego spada równoległą studnią wodospad. Idąc z biegiem rzeki po pokonaniu ok. 300 m w korytarzu z dużą ilością błota osiągnięte jezioro w strefie syfonalnej. Pod koniec wyprawy, kiedy zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzenia deporęczowania w jaskini, okazało się, że w międzyczasie poziom wody w rzece po obfitych opadach wzrósł o około 7 m. Jaskinia osiągnęła głębokość 313 m i długość 875 m.

               W jaskini Wang Jia Cao Dong (Jaskinia Labiryntowa) kontynuowano eksplorację ciągu wodnego. Ciąg wodny utworzony jest przez system marmitów i jezior oddzielonych kolejnymi odcinkami rzeki o przepływie w okresie suchym ok. 30 l/s. W tym ciągu udało się skartować 930 m oraz rozpoznano ok. 300 m, których nie udało się skartować ze względu na brak czasu i złe warunki pogodowe, stwarzające duże zagrożenie wodne. Jaskinia stwarza możliwości dotarcia do głównego ciągu wodnego prowadzącego wodę do rzeki Qing Jiang, z doliny, w której znajduje się wioska Niu Lan Ping Cun. Kontynuacja eksploracji jaskini ze względu na zwiększenie efektywności działalności będzie wymagała założenia biwaku. Jaskinia osiągnęła długość 4168 m i głębokość 330 m.

 

Ciąg wodny w Jaskini Labiryntowej (Wang Jia Cao) - fot. S. Solarczyk

            Kolejną dużą jaskinią eksplorowaną w czasie wyprawy była Chanzi Dong, której otwór został zlokalizowany podczas rekonesansu w pierwszej części wyprawy. Chanzi Dong to wielopoziomowy system korytarzy, z których część osiąga duże rozmiary, poprzecinanych studniami. W wielu miejscach w jaskini występują specyficzne formy naciekowe, między innymi kryształy gipsu i nacieki kalcytowe zabarwione związkami żelaza. W jaskini pozostaje kilka nierozwiązanych problemów eksploracyjnych w ciągach poziomych i pionowych. Eksploracja nie była kontynuowana ze względu na brak czasu. Jaskinia osiągnęła długość 2825 m i głębokość 143 m.

            W końcowej fazie wyprawy była prowadzona eksploracja w jaskini Niao Lai He Tian Keng (Studnia Rzeki Do Której Docierają Tylko Ptaki). Otwór studni ma wymiary ok. 300×70 m i sprowadza w linii zjazdu na porośnięte dżunglą piętro na głębokości 100 m. Z braku czasu została podjęta jedynie wstępna eksploracja pochylni sprowadzającej na dno studni, znajdujące się ok. 40 m poniżej. Ze studni odchodzi nie ustalona dotychczas ilość ciągów bocznych. W jednym z nich osiągnięta została głębokość 160 m, gdzie ze względu na możliwe zagrożenie atmosferą beztlenową przerwano eksplorację.

 

Eksploracja w Jaskini Chanzi Dong - fot. Michał Ciszewski

Łącznie w czasie wyprawy prowadzona była działalność w 17 jaskiniach, w których zostało skartowane 8250 m korytarzy. Z pośród eksplorowanych w tym roku jaskiń w 7 nie została zakończona eksploracja. Podczas wyprawy nie była prowadzona działalność w Jaskini Meandrującej (-230 m), eksplorowanej w roku 2015, ze względu na niestabilną pogodę.

 

Uczestnicy:
Ciszewski    Andrzej    KKTJ – kierownik
Ciszewski    Michał    KKTJ
Golicz    Mateusz    RKG Nocek
Klewar    Agata    KKTJ
Matuszczak    Robert    WKTJ
Parzonka    Sławomir    WKGiJ
Recielski    Krzysztof    Speleoklub Warszawski
Solarczyk    Sylwia    Speleoklub Tatrzański
Wasyluk    Stanisław    KKTJ
Kałużyńska    Kaja    Tłumacz
Maciejewski    Paweł    Tłumacz

 

Kierownik wyprawy
Andrzej Ciszewski

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni