wróć
Polski Związek Alpinizmu

Chiny 2017

Opublikowano: 14-11-2017; 21:37 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 17-11-2017; 13:22 przez mteg

Bazą tegorocznej wyprawy była po raz czwarty wioska Niu Lan Ping Cun, znajdująca się 40 km na wschód od miasta Lichuan w prowincji Hubei. Wraz z naszym przyjazdem rozpoczął się okres dobrej pogody, lepszej niż zazwyczaj tą porą roku, co spowodowało szybkie zmniejszenie się poziomu wody w jaskiniach i bezpieczne prowadzenie działalności. Głównym celem eksploracyjnym była Jaskinia Labiryntowa (Wang Jia Cao Dong), w której eksploracja jest prowadzona od 2015 roku. W 2016 roku eksploracja została przerwana w obszernym meandrze z ciągiem wodnym, na skraju kolejnego jeziora. W związku z dużą odległością od otworu, co powodowało znaczący spadek efektywności eksploracji, podjęliśmy decyzję o założeniu biwaku w jaskini. Specyficznym problemem towarzyszącym eksploracji w Chinach jest brak możliwości bezpośredniego korzystania z cieków wodnych w jaskiniach, ze względu na duży poziom zanieczyszczenia bakteriologicznego i czasami chemicznego. Woda musi być przygotowana do spożycia poprzez odkażenie chemiczne i długotrwałe gotowanie. Biwak został założony na głębokości 310 m, około 3 km od otworu. W pierwszym etapie eksploracji, kontynuacja działalności w ciągu wodnym doprowadziła do sali nazwanej Sala Urodzinowa (70×30 m), utworzonej na skrzyżowaniu pęknięć ciągu głównego i bocznego. Ciąg boczny z przepływem wody doprowadza do zawaliska. Konieczne jest wykonanie trawersu na górne piętro Sali Urodzinowej, aby sprawdzić potencjalną możliwość kontynuacji tego ciągu bocznego. Za Salą Urodzinową, ciąg wodny, doprowadził do kolejnej sali (Sala Białych Krasnali), która powstała w wyniku oberwania się stropu, co jest charakterystyczne dla wapieni cienkoławicowych, z których zbudowany jest masyw. Powstała w ten sposób strefa odprężeniowa, którą zaobserwowano na obszarze 190×75 m.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W kolejnym etapie działalności, ciąg wodny doprowadził do zawaliska, zamykającego drogę na dolnym poziomie. Wspinaczka w górnej części zawaliska pozwoliła na dotarcie do Sali Grozy i korytarza nazwanego Wielki Kolektor o szerokości do 50 m, wysokości do 30 m i długości ponad 600 m. Korytarz w północnej części rozgałęzia się na kilka ciągów, z których na najwyższym piętrze korytarze zalane są polewami naciekowymi, a na najniższym kolektorujące ciągi wodne znikają w zawaliskowym dnie korytarza. W ostatnim etapie eksploracji odkryty został ciąg boczny z ciekiem wodnym, prowadzący w górę na południowy-wschód. Partie jaskini, w których skartowano ponad 400 m kontynuują się i mogą prowadzić do kolejnego otworu jaskini, gdyż wyczuwalny jest w nich wyraźny przewiew powietrza. Dodatkowym problemem eksploracyjnym jest górna części Korytarza Wielki Kolektor, która nie została sprawdzona z powodu braku czasu. Podczas wyprawy udało się przeprowadzić 3 biwaki, a łączna długość skartowanych w roku 2017 ciągów w Jaskini Labiryntowej wyniosła 3822 m. Jaskinia osiągnęła długość 8005 m i głębokość 465 m oraz rozciągłość 3080 m.

 

Jeziorko w jaskini Hudie Keng - fot. Michaê Ciszewski

 

Podczas działalności powierzchniowej, zostało zlokalizowanych wiele nowych otworów jaskiń. W związku z tym, że najbardziej wysunięte na północny-zachód partie Jaskini Labiryntowej prowadzą w kierunku doliny rzeki Xiaoxi, zdecydowano o poszukiwaniu otworów w rejonie wioski Dalaomen, gdzie potencjalnie może znajdować się wywierzysko. W wyniki eksploracji, odkryta została Jaskinia Wodnego Smoka (Shui Long Dong). Jaskinia z licznymi, głębokimi jeziorami trawertynowymi rozwija się w kierunku ciągów, odkrytych w tym roku w Jaskini Labiryntowej, choć dzieli je odległość 850 m i 160 m w pionie. Dalsza eksploracja jaskini Wodnego Smoka wymaga szukania drogi w zawalisku, do którego przejście możliwe jest wyłącznie przy bardzo niskim stanie wody. Prowadzone były również poszukiwania otworów mogących wprowadzać do Jaskini Labiryntowej w górnej części masywu. Jaskinia Caizi Dong rozwinięta jest na kierunku SW-NE i zlokalizowana w wąwozie oddzielającym rejon, pod którym znajdują się ciągi Jaskini Labiryntowej, natomiast kończy się wąskim korytarzem zalanym polewami naciekowymi.

Jaskinia He Shi Qiao Dong znajduje się w dolinie odcinającej od wschodniej strony grupę mogotów pod którymi rozwinięte są wysunięte na północ ciągi Jaskini Labiryntowej. Obszerny korytarz o długości ponad 300 m doprowadził do kaskad z ciekiem wodnym, gdzie przerwano eksplorację z braku czasu. Jaskinia kieruje się na północny-zachód i daje perspektywy połączenia z Jaskinią Labiryntową.

 

Misy martwicowe w jaskini He Shi Qiao Dong - fot. Michaê Ciszewski

 

Motyla Studnia (Hudie Keng), zlokalizowana 11 km na południowy-zachód od bazy, rozpoczyna się obszerną, 65 metrowej głębokości studnią wlotową, do której wpada koryto okresowego potoku. Jaskinia tworzy rozbudowany przestrzennie system korytarzy, kominów i studni, w którym udało się dotrzeć w trzech miejscach do syfonów. Strefa syfonalna rozciąga się na długości ponad 200 m, a poziom wody w każdym z miejsc jest podobny. Liczne szczątki i osady na ścianach świadczą o okresowym podnoszeniu się poziomu wody nawet o kilkadziesiąt metrów. Jaskinia osiągnęła długość 1130 m i głębokość 128 m.

W jaskini Qi Shi Dong, znajdującej się niedaleko jaskini Hudie Keng, wyeskplorowany został wielopoziomowy system korytarzy z bogatą szatą naciekową, a jaskinia osiągnęła długość 918 m i głębokość 60 m. Nieopodal jaskini Qi Shi Dong, wyeksplorowane zostały jaskinie stanowiące fragmenty obszernych korytarzy, rozciętych później przez doliny utworzone pomiędzy mogotami.

Podczas wyprawy prowadzona była również działalność w południowo-zachodniej części masywu w okolicy miasta Youanbao. Sprawdzono trzy studnie, zlokalizowane podczas rekonesansu w 2016 roku, z których dwie zostały zakończone na niewielkiej głębokości, natomiast w trzeciej eksploracja została przerwana z braku czasu.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W sumie podczas wyprawy skartowano 10 021 m korytarzy w 18 jaskiniach. Głównymi celami następnej wyprawy jest kontynuacja eksploracji w Jaskini Labiryntowej oraz poszukiwanie jaskiń, które potencjalnie mogłyby zostać do niej dołączone. W rejonie wioski Niu Lan Ping Cun pozostaje również wiele niesprawdzonych problemów oraz jaskiń w których działalność nie została zakończona. Spośród dużych jaskiń, gdzie eksploracja nie została skończona należy wymienić Niao Lai He Tian Keng, gdzie ze względu na budowę drogi powyżej otworu jaskini, nie zdecydowano się na kontynuację eksploracji ze względów bezpieczeństwa. Intensywna działalność w Jaskini Labiryntowej uniemożliwiła także równoległe prowadzenie działalności w Jaskini Meandrującej (Da Tian Keng), gdzie najniżej położony punkt wymaga przejścia meandra o długości ponad 900 m. Tak intensywna działalność tegorocznej wyprawy była możliwa dzięki znakomitej pogodzie. W czasie wyprawy praktycznie nie było opadów, co w przypadku niektórych jaskiń jest podstawowym warunkiem bezpiecznej działalności.

Termin:          16.10.2017-06.11.2017

 

Uczestnicy:

Ciszewski

Andrzej

KKTJ – kierownik

Ciszewski

Michał

KKTJ

Golicz

Mateusz

RKG Nocek

Klewar

Agata

KKTJ

Gajewska

Agnieszka

Speleoklub Warszawski

Kukułka

Krzysztof

KKTJ

Gołosz-Romańska

Sylwia

KKTJ

Solarczyk

Sylwia

Speleoklub Tatrzański

Wasyluk

Stanisław

KKTJ

Wójcik

Ewa

KKTJ

Kałużyńska

Kaja

RKG Nocek / Tłumacz

Żywczok

Jan

Tłumacz

 

Kierownik wyprawy

Andrzej Ciszewski

Partnerzy