wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2020

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2020

Opublikowano: 12-02-2020; 12:55 przez Joanna Haremza

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego.

Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Termin kwalifikacji zostanie podany w późniejszym czasie.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres:

 robertmatuszczak1@gmail.com do dnia 6.09.2020.

W zgłoszeniu proszę podać:

 1. Imię nazwisko kandydata
 2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)
 3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na kurs
 4. Numer i datę wydania karty taternika
 5. Wykaz przejść jaskiniowych [data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.) czas przejścia]
 6. Wykaz przejść wspinaczkowych [data, droga, partner, czas przejścia]

Wykaz przejść jaskiniowych i wspinaczkowych proszę przedstawić w formie tabeli excel.

 

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów.

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania taternictwa jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 3. Uczestniczenie w co najmniej 50 tatrzańskich akcjach jaskiniowych:

– 30 akcjach letnich

– 20 akcjach zimowych

Wykaz przejść powinien przedstawiać jak największą liczbę jaskiń w różnych rejonach Tatr (większość z tych 50 przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych).

 1. Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 2. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 3. Udział w co najmniej 4 centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu taternictwa jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 4. Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 5. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.
 6. Kandydat ma opłacone bieżące składki członkowskie w klubie.

 

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:

 1. weryfikacji złożonych dokumentów,
 2. egzaminu teoretycznego,
 3. sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie),
 4. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Tematyka egzaminu teoretycznego obejmuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu podstawowego, czyli zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na Kartę Taternika.

Sprawdzian praktyczny zawiera:

 • poruszanie się po linach (zjazd, wychodzenie, poręczowanie, pokonywanie przepinki, węzła odciągu w górę i w dół),
 • autoratownictwo (umiejętności w zakresie ściągania z liny osoby wiszącej w przyrządach, umiejętność zjazdu z poszkodowanym przez węzeł i przepinkę, generowanie luzu na przepince, wyciąganie „metodą U” i przeciwwagi),
 • podstawy ratownictwa (umiejętność budowy podstawowych stanowisk i układów stosowanych w ratownictwie).
 • wspinanie (wspinaczka na drogach IV–V z dolną asekuracją, budowa stanowisk, zjazdy ze ściąganiem liny, autoratownictwo).

 

         Komisja Taternictwa Jaskiniowego

 

                   Robert Matuszczak

Partnerzy
Partnerzy techniczni