wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2022

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2022

Opublikowano: 19-05-2022; 23:34 przez Ireneusz Królewicz

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa
jaskiniowego.

Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią na Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej. Termin kwalifikacji zostanie podany w późniejszym czasie.
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać do dnia 2.09.2022 mailem na adres:
robertmatuszczak1@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać:
1. Imię nazwisko kandydata
2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)
3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na kurs
4. Numer i datę wydania karty taternika

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów.
Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

1. Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania taternictwa jaskiniowego od
momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.

3. Wykaz przejść jaskiniowych.
Uczestniczenie w co najmniej 50 tatrzańskich akcjach jaskiniowych:
– 30 akcjach letnich
– 20 akcjach zimowych
Wykaz powinien zawierać: data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość
osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.) czas przejścia.
Wykaz przejść proszę przedstawić w formie tabeli Excela z wyraźnym podziałem na
przejścia tatrzańskie letnie i zimowe.

4. Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z
biwakiem podziemnym.

5. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej nie krótszej niż 3
tygodnie poza granicami Polski.

6. Udział w co najmniej 4 centralnych szkoleniach z zakresu taternictwa jaskiniowego
organizowanych przez Komisje Taternictwa Jaskiniowego.

7. Uprawianie wspinaczki górskiej (co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
Wykaz przejść wspinaczkowych proszę przedstawić w formie tabeli Excela.
Wykaz powinien zawierać: data, nazwa drogi, partner, czas przejścia według
przewodnika.

8. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w
Polskim Związku Alpinizmu.

9. Kandydat ma opłacone bieżące składki członkowskie w klubie.

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:
1. weryfikacji złożonych dokumentów,
2. egzaminu teoretycznego,
3. egzaminu praktycznego
4. rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego w
zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na Kartę Taternika.
Egzamin praktyczny zawiera:
– techniki podstawowe
– autoratownictwo
– podstawy ratownictwa
– wspinanie z dolną asekuracją.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego
Robert Matuszczak

Partnerzy