wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Opublikowano: 29-04-2016; 14:36 przez mteg | Modyfikacja: 3-05-2016; 16:06 przez Marek Karnecki

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że zgodnie z e-mailem wysłanym na adresy kontaktowe Klubów w dn. 14.03.2016, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego odbędzie się w dniu 7 maja 2016 roku w Zajedzie Jurajskim w Podlesicach (czyli popularnej „Konkurencji”).

Obrady rozpoczną się o o godz. 11-tejW trakcie zebrania zostanie wybrana nowa  Komisja Taternictwa Jaskiniowego, której skład zostanie oficjalnie zarekomendowany Zarządowi PZA nowej kadencji.

Ilość delegatów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji na podstawie stanu na dzień 31.12.2015r.

Klucz: 1 delegat na 25 członków klubu.

Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym „wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu”

Na adres ktj@pza.org.pl należy przesłać e-mailem następujące dokumenty:

1. Lista członków klubu wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

2. Protokół komisji Mandatowej z Walnego Zebrania klubu na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ

3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ PZA

Oryginały dokumentów delegaci muszą dostarczyć Komisji Mandatowej WZD KiSTJ PZA, w dniu zebrania co jest warunkiem otrzymania prawa głosu przez delegatów.

Wzór protokołu Komisji Mandatowej i protokołou Komisji Skrutacyjnej dostępny jest w załączonym pliku: Prot_Kom_Mandat_i_Skrut_ WZD_KiSTJ_zał

Partnerzy