wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komisja Taternictwa Jaskiniowego - Sprawozdania z prac > Komunikat z posiedzenia KTJ PZA dnia 21 stycznia

Komunikat z posiedzenia KTJ PZA dnia 21 stycznia

Opublikowano: 12-02-2008; 12:36 przez mteg

Dnia 21 stycznia 2008 roku w siedzibie PZA odbyło się posiedzenie KTJ PZA.


 1. Posiedzenie zostało wyznaczone w przeddzień spotkania z TPN. Tematem
  wiodącym spotkania była więc propozycja TPN, podjęcia opieki
  nad jaskiniami tatrzańskimi, skierowana do speleoklubów
  zrzeszonych w PZA.

 2. Postanowiono, że w celu omówienia ustaleń, powziętych przez
  obie strony (TPN i KTJ) oraz rozpoczęcia rozmowy nad kierunkiem działań
  mających na celu ochronę jaskiń tatrzańskich przy czynnym udziale
  środowiska speleologicznego, zostanie zorganizowane spotkanie
  przedstawicieli speleoklubów i przedstawicieli TPN.
 3. W oparciu o wnioski przesłane przez kluby ustalono skład kadry
  narodowej, oraz omówiono uwarunkowania realizacji zaplanowanego
  kalendarza szkoleń na rok 2008, który zostanie opublikowany
  do 20 lutego.
 4. Rozpatrzono dotychczas złożone wnioski o dofinansowanie
  zgrupowań szkoleniowo-eksploracyjnych (wyprawy). Podjęto decyzję
  o konieczności wprowadzenia zmian w regulaminie ustalającym zasady
  zgłaszania wniosków i rozliczeń dofinansowywanych wypraw. Nowe
  formularze zgłaszania wypraw zostaną opublikowane na stronie
  internetowej PZA na miesiąc przed wiosennym terminem zgłaszania wypraw
  na 2008.
 5. Ustalono ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
  wypraw (lato–jesień 2008) na dzień 20 kwietnia 2008.
 6. Ustalono ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
  zgrupowań szkoleniowo-eksploracyjnych (wypraw), w roku następnym,
  na dzień 11 listopada.
 7. Ustalono, że KTJ PZA będzie reprezentowana na zjeździe Europejskiej
  Federacji Speleologicznej, przez Dittę Kicińska i Marcina Galę.
 8. Zaplanowano znaczącą rozbudowę strony internetowej
  (www.pza.org.pl)
  w części dotyczącej grupy „Jaskinie”.

Partnerzy