wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Sprawozdanie z Walnego Zjazdu KiSTJ 25.09.2021 r. w Chęcinach

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu KiSTJ 25.09.2021 r. w Chęcinach

Opublikowano: 30-09-2021; 19:38 przez Ireneusz Królewicz

25.09.2021 w Europejskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Chęcinach odbył się XXIV Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego. Obrady prowadził Jarosław Paszkiewicz. Omówione zostało sprawozdanie ustępującej Komisji Taternictwa Jaskiniowego (link), po którym audytorium złożone z 35 delegatów uprawionych do głosowania udzieliło jej absolutorium.
Przed wyborem nowej komisji złożony został wniosek o zmniejszenie ilości członków KTJ do 5-ciu osób, który nie uzyskał akceptacji w głosowaniu.

Po przerwie odbyło się głosowanie nad nowym składem Komisji. Wybrani zostali:
Agnieszka Szrek – Burczyk (przewodnicząca KTJ, sprawy tatrzańskie),
Marcin Pruc (wiceprzewodniczący, szkolenia),
Robert Matuszczak (szkolenia),
Wanda Cacha (karty TJ, korespondencja),
Sonia Dudziak (wyprawy, korespondencja),
Zuzanna Palińska (kadra narodowa, media, kontakty międzynarodowe),
Irek Królewicz (sprawy tatrzańskie, rozliczenia).

Następnie przedstawione zostały wnioski złożone przez delegatów do Komisji Wnioskowej:
o zobowiązanie nowego Zarządu KTJ o przedstawienie transparentnych/jednoznacznych kryteriów wyboru instruktorów do prowadzenia szkoleń centralnych, złożony przez Ewelinę Raczyńską i Rafała Stańczuka
o zachęcenie klubów do korzystania z Polany Rogoźniczańskiej, złożony przez Izę Włosek.
W rozmowach, które nastąpiły potem, zwrócono uwagę na to, by letnie kursy tatrzańskie nocowały właśnie na polanie, gdyż sprzyja to zaszczepieniu zwyczaju korzystania z tego miejsca w nowym pokoleniu grotołazów.

Zwrócono uwagę na problematykę występowania dwóch klubów o identycznych skrótach SKTJ – sopockiego i sądeckiego. Poproszono, by nazwy te poszerzyć o nazwy miast z których kluby pochodzą, co ułatwi później identyfikację grotołazów w artykułach, bibliografii itp.

Zjazd otrzymał informację, że kierownictwo TPN-u dowiedziało się o poszerzeniu szczeliny w dolnej części jaskini Ptasia Studnia, skutkujące powstaniem dolnego otworu, co odebrane zostało przez TPN za akt wandalizmu ze strony grotołazów.
Park zmienił również dopuszczalną liczbę kursantów przypadającą na jednego instruktora z 5-ciu na 6.

W związku z zamieszaniem wywołanym przez obecność dwóch formacji Grupy Ratownictwa Jaskiniowego – zawieszonej GRJ PZA oraz Stowarzyszenia GRJ Polska, walny zjazd delegatów po rozmowie z koordynatorami GRJ jednomyślnie podjął decyzję o rozwiązaniu Grupy Ratownictwa Jaskiniowego PZA.

 

Z taternickim pozdrowieniem

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni