wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze KTJ

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze KTJ

Opublikowano: 15-10-2017; 19:54 przez Joanna Haremza | Modyfikacja: 15-10-2017; 20:58 przez mteg

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu zaprasza uprawnionych delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego, kierowników wypraw, instruktorów oraz osoby zainteresowane dyskusją o ważnych dla naszego środowiska sprawach na Walne Zebranie Sprawozdawcze KTJ.
Zebranie odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 roku (sobota) w Zajedzie Jurajskim w Podlesicach o godz. 10:00 przy okazji Speleokonfrontacji.

Główne tematy do dyskusji:

– budżet KTJ na rok 2018, w tym dofinansowania wypraw eksploracyjnych
– sprawy tatrzańskie
– głosowanie nad Kartą grotołaza

– dyskusja nad tematyką centralnych szkoleń KTJ

Ilość delegatów Klubów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji na podstawie stanu na dzień 01.01.2017r.

Klucz: 1 delegat na 25 członków klubu.

Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym „wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu”

Na adres ktj@pza.org.pl należy przesłać e-mailem do dnia 16.11.2017 następujące dokumenty:

1. Lista członków klubu wg stanu na dzień 01.01.2017 r.
2. Protokół komisji Mandatowej z Walnego Zebrania klubu na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania na którym wybrano delegatów na WZ KiSTJ PZA

Oryginały dokumentów delegaci muszą dostarczyć Komisji Mandatowej WZD KiSTJ PZA, w dniu zebrania co jest warunkiem otrzymania prawa głosu przez delegatów.

Wzór protokołu Komisji Mandatowej i protokołu Komisji Skrutacyjnej dostępny jest w załączonym pliku:
Prot_Kom_Mandat_i_Skrut_-WZD_KiSTJ_zał

Do zobaczenia w Podlesicach!

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

 

 

 

Partnerzy