wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KTJ PZA 24.05.2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KTJ PZA 24.05.2019

Opublikowano: 8-05-2019; 21:43 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 9-05-2019; 11:52 przez Ewelina Raczyńska

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu zaprasza uprawnionych delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego, kierowników wypraw, instruktorów oraz osoby zainteresowane dyskusją o ważnych dla naszego środowiska sprawach na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KTJ PZA.

Zebranie odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku (piątek) w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach o godz. 19:00, w przeddzień XXII Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA (25-26 maja): http://pza.org.pl/news/news-pza/xxii-sprawozdawczo-wyborcze-walne-zgromadzenie-delegatow-pza-komunikat

Główne tematy:

  • wybór nowego Zarządu KTJ
  • sprawy tatrzańskie;
  • sprawy finansowe (wyprawy i szkolenia);
  • inne.

 

ZASADY:

1.Ilość delegatów Klubów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji na podstawie stanu na dzień 31.12.2018r.

Klucz: 1 delegat na 25 członków klubu.

2. Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym „wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu”

3. Wymagane dokumenty:

Na adres biuro@pza.org.pl i ktj@pza.org.pl należy przesłać e-mailem do dnia:
 – 31.03.2019 listę członków klubu wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – zgodnie z załącznikiem.
 – 10.05.2019 protokół Walnego Zebrania Członków – poświęcony wyborowi delegatów na Walne Zgromadzenie KTJ i PZA wraz z protokołami Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej z listami delegatów i ich zastępców oraz listę obecności na zebraniu.

Oryginały dokumentów delegaci muszą dostarczyć Komisji Mandatowej WZD, w dniu zebrania co jest warunkiem otrzymania prawa głosu przez delegatów.

Wzór protokołu Komisji Mandatowej i protokołou Komisji Skrutacyjnej dostępny jest w załączonym pliku: Prot_Kom_Mandat_i_Skrut_ WZD_KiSTJ_zał.

Regulamin zebrania jest TUTAJ.

4. Przypominamy też o konieczności opłacenia składek członkowskich za rok 2019.

Do zobaczenia w Podlesicach!

Partnerzy
Partnerzy techniczni