wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KTJ PZA 25-26.09.2021

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KTJ PZA 25-26.09.2021

Opublikowano: 9-09-2021; 14:16 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 9-09-2021; 14:29 przez Ewelina Raczyńska

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu zaprasza uprawnionych delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego, kierowników wypraw, instruktorów oraz osoby zainteresowane dyskusją o ważnych dla naszego środowiska sprawach na Walne Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KTJ PZA.

Informujemy, że Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego odbędzie na 25-26 września 2021 (sobota-niedziela) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Z uwagi na niską frekwencję środowiska jaskiniowego (i nie tylko) podczas XXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA, który odbył się w dniu 12 września 2020, zwracamy się z prośbą do Delegatów o akceptację w/w terminu i potwierdzenie uczestnictwa w WZDKiSTJ do 17.09.2021.

Zwracamy uwagę również na fakt, że aktualna, sytuacja epidemiczna oraz związane z nią obostrzenia mogą wpłynąć na zmianę w/w terminu.

25 września od godz. 10.00 rozpocznie się rejestracja delegatów, natomiast obrady od godz. 12.00.

Główne tematy WZDKiSTJ to:
– wybór nowego Zarządu KTJ (wcześniejszy wybór nowego Zarządu spowodowany jest rezygnacją 1/3 składu Zarządu co skutkuje skróceniem jego kadencji – wg Regulaminu KTJ § 8 ),
– ratownictwo jaskiniowe w obrębie PZA,
– dofinansowanie wypraw 2022,
– sprawy szkoleniowe, tatrzańskie i inne.

Zasady dot. klucza wyboru delegatów:

1. Liczbę delegatów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji według stanu z dnia 31. 12. 2020 r. Każdy członek musi posiadać kartę taternika jaskiniowego i uznawać dany klub lub sekcję za organizację macierzystą.

Liczba delegatów: 1 delegat – 25 członków klubu.

2. Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym „wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w liczbie wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu” wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA oraz Regulaminem Zjazdu KTJ PZA.

3. Wymagane dokumenty:

Na adres biuro@pza.org.pl i ktj@pza.org.pl należy przesłać e-mailem do dnia:
– 11.09.2021 listę członków klubu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – zgodnie z załącznikiem,
– protokół Walnego Zebrania Członków – poświęcony wyborowi delegatów na Walne Zgromadzenie KTJ i PZA wraz z protokołami Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej z listami delegatów i ich zastępców oraz listę obecności na zebraniu.
Oryginały dokumentów delegaci muszą dostarczyć Komisji Mandatowej WZD, w dniu zebrania, co jest warunkiem otrzymania prawa głosu przez delegatów.

Wzór protokołu Komisji Mandatowej i protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz Regulamin zebrania są dostępne tutaj: http://pza.org.pl/jaskinie/dokumenty

4. Przypominamy też o konieczności opłacenia składek członkowskich za rok 2021.
Koszty przejazdu, noclegu oraz wyżywienia delegatów pokrywają ich macierzyste kluby.

Z taternickim pozdrowieniem

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy