wróć
Polski Związek Alpinizmu

Hagengebirge 2009

Opublikowano: 17-09-2009; 12:14 przez mteg

W Ostatnich dniach lipca i w pierwszych tygodniach sierpnia odbyła się się kolejna wyprawa Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego i Sekcji Grotołazów Wrocław w austriacki masyw Hagengebirge. W Wyprawie wzięło udział 14 osób.

Głównym celem tegorocznej wyprawy okazała się być jaskinia Ciekawa, w której rok wcześniej dokonaliśmy obiecujących odkryć.
Za ciasnym ciągiem pionowym, od głębokości -150 rozpoczyna się tam obszerniejszy poziomy system korytarzy z wyczuwalnym silnym przewiewem.
W tym roku kontynuowaliśmy jego eksplorację posuwając się głównie na południe w stronę odległej o ok 2 km grani i najwyższego szczytu w rejonie – Kahlersberg (2350 m npm).
Podczas eksploracji staraliśmy się w pierwszej kolejności rozpoznać poziome piętro, a napotkane studnie trawersowaliśmy nie kierując się w dół.
Długość skartowanych w tym roku partii w jaskini Ciekawej wyniosła ok 2,5 km a cała jaskinia osiągnęła ok 3 km przy rozciągłości horyzontalnej ok 600m. Głębokość Ciekawej to obecnie 280 m, choć jak wspomniałem jej powiększenie nie było na razie naszym celem.

Jaskinia Ciekawa - Hagengebirge

Ze względu na uciążliwość pionowych partii wejściowych podjęliśmy próbę dotarcia do ciągów Ciekawej nieco niżej od północy, jednak nowoodkryty Meander pod Kosówką mimo osiągnięcia 116m głębokości „zaklipił się” nie osiągając interesującego nas miejsca.
Na niewiele większej głębokości zakończyła się też eksplorowana rok wcześniej Kraina Deszczowców osiągając ostatecznie -130 m.
Działaliśmy również w naszej najgłębszej jaskini – W Czerwonych Kamieniach zamykając tam pionową pętlę na głębokości ok -400 i odkrywając rokujący korytarz odchodzący nieco w bok od znanych partii.
Ostatnim wartym wzmianki odkryciem jest Jaskinia Wysoka, której otwór odkryliśmy już w pobliżu grani i w której osiągnęliśmy na razie -71 m głębokości.

Łączna długość pomierzonych w tym roku partii wyniosła ok 3,2 km.

Partnerzy